Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść


1

Uchwała Rady Gminy Łysomice nr XLIV/208/06 z dnia 14-06-2006

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice w jednostce strukturalnej Kamionki Małe

Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.
Nr 149 poz 2169
z dnia 30-11-2006

Kamionki Małe

2

Uchwała Rady Gminy Łysomice Nr XLVIII/217/06
z dnia 29-09-2006

W sprawie zmiany załącznika 3 do uchwały nr XLIV/208/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice w jednostce strukturalnej Kamionki Małe

Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.
Nr 149 poz 2170
z dnia 30-11-2006

Kamionki Małe

3

Uchwała Rady Gminy Łysomice Nr XIV/78/2011
z dnia 28-11-2011

W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice w jednostce strukturalnej Kamionki Małe

Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.
Nr 301 poz 3295
z dnia 21-12-2011

Kamionki Małe

4

Uchwała Rady Gminy Łysomice Nr XV/105/00
z dnia 26-06-2000r

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice obejmującego tereny położone w miejscowości Lipniczki

Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.Nr 73 poz 581
z dnia 6-10-2000

Lipniczki

5

Uchwała Rady Gminy Łysomice Nr XXX/200/97 z dnia 28-11-1997

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice na obszarze wsi Łysomice oraz zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego wsi Łysomice

Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.Nr 23 poz 219
z dnia 26-05-2000

Łysomice

6

Uchwała Rady Gminy Łysomice Nr XXXVI/234/98 z dnia 16-06-1998r

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Łysomice, na obszarze wsi Łysomice oraz zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego wsi Łysomice

Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.Nr 21 poz 136
z dnia 27-07-1998r

Łysomice

7

Uchwała Rady Gminy Łysomice Nr XV/104/00
z dnia 26-06-2000r

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice obejmującego tereny położone w miejscowości Ostaszewo

Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.Nr 73 poz 580
z dnia 6-10-2000

Ostaszewo

8

Uchwała Rady Gminy Łysomice Nr XXXVI/235/2002 z dnia 8-02-2002r

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice  w części obejmującej działki nr 1/9; 5/9; 1/6; 1/4; 1/5; 5/7; 5/8; 5/3; 6/1; 6/2; 5/6; 8/1 i części działek 8/3; 9/1; 9/2; 24/1 w miejscowości Ostaszewo, pod lokalizację obiektów usługowo-handlowych

Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.Nr 49 poz 937
z dnia 4-06-2002

Ostaszewo

9

Uchwała Rady Gminy Łysomice Nr XXI/107/08
z dnia 25-06-2008

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice w jednostce strukturalnej (w części wsi) Ostaszewo

Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.Nr 145 poz 2212
z dnia 13-11-2008

Ostaszewo

10

Uchwała Rady Gminy Łysomice Nr XXIX/152/05
z dnia 10-06-2005

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice w jednostce strukturalnej Ostaszewo

Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.Nr 93 poz 1723
z dnia 8-08-2005

Ostaszewo

11

Uchwała Rady Gminy Łysomice Nr XXI/106/08
z dnia 25-06-2008

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice w jednostce strukturalnej (w części wsi) Papowo Toruńskie

Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.Nr 145 poz 2211
z dnia 13-11-2008

Papowo Toruńskie

12

Uchwała Rady Gminy Łysomice Nr XLVIII/218/06 z dnia 29-09-2006

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice w jednostce strukturalnej Papowo Toruńskie

Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.Nr 9 poz 141
z dnia 22-01-2007

Papowo Toruńskie

13

Uchwała Rady Gminy Łysomice Nr XLIII/271/02
z dnia 16-09-2002

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice obejmującego tereny położone w miejscowości Świerczynki

Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.Nr 121 poz 2456
z dnia 28-10-2002

Różankowo- Świerczyny

14

Uchwała Rady Gminy Łysomice Nr VII/40/2011
z dnia 5-05-2011

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Różankowo

Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.Nr 166 poz 1397
z dnia 27-07-2011

Różankowo- Świerczyny

15

Uchwała Rady Gminy Łysomice Nr XXVIII/164/01
z dnia 30-03-2001

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice w części obejmującej działki nr 77;71;76/2 i części działki 70/2 w miejscowości Turzno pod lokalizację obiektów przeznaczonych na cele oświatowe.

Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.Nr 35 poz 563
z dnia 21-06-2001

Turzno

16

UCHWAŁA Nr XXVII/182/2012 RADY GMINY ŁYSOMICE

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łysomice w jednostce strukturalnej Kamionki Małe

Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. poz 362
z dnia 15-01-2013

Kamionki Małe

17

UCHWAŁA Nr XLVIII/300/2014 RADY GMINY ŁYSOMICE

z dnia 14 października 2014 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łysomice w jednostce strukturalnej Kamionki Małe

Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. poz 2882
z dnia 21-10-2014

Kamionki Małe

18

UCHWAŁA Nr V/38/2015 RADY GMINY ŁYSOMICE

z dnia 12 lutego 2015 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łysomice w miejscowości Łysomice

Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. poz 483
z dnia 17-02-2015

Łysomice

19

UCHWAŁA Nr V/39/2015 RADY GMINY ŁYSOMICE

z dnia 12 lutego 2015 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łysomice w miejscowości Ostaszewo

Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. poz 484
z dnia 17-02-2015

Ostaszewo

20

UCHWAŁA Nr IX/64/2015 RADY GMINY ŁYSOMICE

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Papowo Toruńskie - Lipniczki

Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. poz 1980
z dnia 26-06-2015
Papowo Toruńskie - Lipniczki
Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
Przebudowa ulicy Leśnej w Papowie Toruńskim – Osieki
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń