Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść


Gminna Komisja Wyborcza w Łysomicach

informuje, że w przedterminowych wyborach Wójta Gminy Łysomice zwyciężył

Piotr Kowal

                                                             Przewodnicząca
                                                      Gminnej Komisji Wyborczej
                                                             
w Łysomicach
                                                    /-/ Renata Adamczyk-Nowak

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej
w Łysomicach
z dnia 24 lutego 2008 r.
o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach przedterminowych
Wójta Gminy Łysomice

w dniu 9 marca 2008 r.Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Łysomicach stwierdza, co następuje:

§ 1.

1.       W wyborach przeprowadzonych w dniu 24 lutego 2008 r. żaden z 6 kandydatów nie został wybrany na Wójta Gminy Łysomice, ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

2.    W dniu 9 marca 2008 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę ważnych głosów.

3.    Kandydatami na wójta w ponownym głosowaniu są:

1)         KOWAL Piotr

zgłoszony przez KKW Piotra Kowala

2)         WOJDA Roman

zgłoszony przez KKW Porozumienie Samorządowe.

4.    Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 6.00 do 20.00 w tych samych lokalach wyborczych, co w dniu 24 lutego 2008 r.

§ 2.

1.          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości wyborców przez rozplakatowanie na obszarze gminy.

2.          Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Wójt Gminy Łysomice

                                                                Przewodnicząca
                                                      Gminnej Komisji Wyborczej
                                                                 
w Łysomicach
                                                      /-/ Renata Adamczyk-Nowak


Gminna Komisja Wyborcza w Łysomicach
informuje, że w przedterminowych wyborach Wójta Gminy Łysomice najwięcej głosów uzyskali :

Piotr Kowal - 776
Roman Wojda - 728

II tura wyborów odbędzie się 9 marca 2008r.


Uchwała Nr  5/08
Gminnej Komisji Wyborczej
w Łysomicach

z dnia 18 lutego 2008 r.

w sprawie ustalenia treści i zarządzenia druku kart do głosowania

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn.
zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się treść karty do głosowania w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Łysomice zarządzonych na dzień 24 lutego 2008 r. jak w załączniku do uchwały.

§ 2

Zarządza się druk kart do głosowania o treści ustalonej w § 1 w nakładzie 6565 sztuk według następującej specyfikacji: Obwód nr 1 w Turznie - 1889 szt., Obwód nr 2 w Ostaszewie - 1605 szt., Obwód nr 3 w Łysomicach - 2201 szt., Obwód nr 4 w Lulkowie - 870 szt.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Osobie pełniącej funkcję Wójta Gminy Łysomice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                           Przewodnicząca
                         
Gminnej Komisji Wyborczej
                          
w Łysomicach
                         /-/ Renata Adamczyk-Nowak


DOWOZY NA WYBORY SAMORZĄDOWE

W DNIU 24 LUTEGO 2008r.

Autobus nr 1 (pomarańczowy)

Miejscowość

I tura dowozu- godzina

II tura dowozu- godzina

Świerczyny

11.50

15.00

Świerczynki PKS

11.55

15.05

Olek

12.00

15.10

Różankowo (przystanek autobusu szkolnego)

12.05

15.15

Piwnice PKS

12.10

15.20

Lulkowo

12.15

15.25

 

 

Koniczynka PKS

13.00

16.00

Papowo (przystanki A-linia, PKS)

13.05

16.05

Papowo sołectwo

13.10

16.10

Łysomice

13.15

16.15

 

 

 

Zakrzewko PKS

14.00

17.00

Tylice PKS

14.05

17.10

Ostaszewo

14.10

17.15

 Autobus nr 2 (żółty) 

Miejscowość

I tura dowozu- godzina

II tura dowozu – godzina

Folząg

11.30

15.00

Lipniczki RSP

11.40

15.10

Gostkowo (parking przy kościele)

11.45

15.15

Turzno

11.50

15.20

 

 

 

Kamionki Duże PKS

12.30

16.00

Kamionki Jezioro PKS

12.35

16.05

Kamionki Małe PKS

12.37

16.07

Turzno

12.45

16.15

 

 

 

Kowrózek skrzyżowanie

13.40

17.10

Kowróz PKS

13.45

17.15

Wytrębowice- Julianka

13.50

17.20

Wytrębowice sklep

13.53

17.23

Zęgwirt (przystanek autobusu szkolnego i PKS)

13.55

17.25

Ostaszewo

14.00

17.30

Odwozy z lokali wyborczych odbędą się po głosowaniu (ok. 10 minut później)


Uchwała Nr 1/08

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Turznie
z dnia 12 lutego 2008 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Wybrać na Przewodniczącego Komisji Panią Danutę Głowińska.

§ 2

Wybrać na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Pana Edmunda Wieczorkowskiego.

§ 3

Skład Komisji podać niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1
w Turznie
/-/ Danuta Głowińska


INFORMACJA

O SKŁADZIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1
W TURZNIE
Z DNIA 12 LUTEGO 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.), podaje się do wiadomości publicznej informację o składzie OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 W TURZNIE powołanej w celu przeprowadzenia przedterminowych wyborów wójta Gminy Łysomice zarządzonych na dzień 24 lutego 2008 r.

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1     

Paliwoda Halina

członek

2     

Walter Katarzyna

członek

3     

Kolankowska Iwona

członek

4     

Wieczorkowski Edmund

zastępca przewodniczącego

5     

Głowińska Danuta

przewodniczący

6     

Mucha Karolina Anna

członek

7     

Miętek Teresa

członek

Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1
/-/ Głowińska Danuta


Uchwała Nr 1/08

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Ostaszewie
z dnia 12 lutego 2008 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Wybrać na Przewodniczącego Komisji Pana Mikołaja Meterę.

§ 2

Wybrać na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Panią Dorotę Klonowską.

§ 3

Skład Komisji podać niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2
w Ostaszewie
/-/ Mikołaj Metera


INFORMACJA
O SKŁADZIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 2
W OSTASZEWIE
Z DNIA 12 LUTEGO 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.), podaje się do wiadomości publicznej informację o składzie OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 2 W OSTASZEWIE powołanej w celu przeprowadzenia przedterminowych wyborów wójta Gminy Łysomice zarządzonych na dzień 24 lutego 2008 r. 

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1

Jędrzejewska Magdalena

członek

2

Klonowska Dorota

zastępca przewodniczącego

3

Weber Katarzyna

członek

4

Karulska Katarzyna

członek

5

Metera Mikołaj

przewodniczący

6

Paczkowska Agnieszka Maria

członek

7

Kleszcz Renata

członek

Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2
/-/ Metera Mikołaj


Uchwała Nr 1/08

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Łysomicach
z dnia 12 lutego 2008 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Wybrać na Przewodniczącego Komisji Panią Małgorzatę Kruk.

§ 2

Wybrać na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Pana Piotra Pyrkę.

§ 3

Skład Komisji podać niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3
w Łysomicach
/-/ Małgorzata Kruk


INFORMACJA
O SKŁADZIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 3
W ŁYSOMICACH

Z DNIA 12 LUTEGO 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.), podaje się do wiadomości publicznej informację o składzie OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 3 W ŁYSOMICACH powołanej w celu przeprowadzenia przedterminowych wyborów wójta Gminy Łysomice zarządzonych na dzień 24 lutego 2008 r.

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1

Pyrek Piotr

zastępca przewodniczącego

2

Wysocka Joanna

członek

3

Leszczyńska Ewa

członek

4

Przyjemski Paweł

członek

5

Kruk Małgorzata

przewodnicząca

6

Ziemba Agata

członek

7

Grzecznowska Elżbieta

członek

Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3
/-/ Kruk Małgorzata


Uchwała Nr 1/08

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Lulkowie
z dnia 12 lutego 2008 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Wybrać na Przewodniczącego Komisji Pana Tomasza Skoniecznego.

§ 2

Wybrać na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Pana Mateusza Jarosza.

§ 3

Skład Komisji podać niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4

w Lulkowie
/-/ Tomasz Skonieczny


INFORMACJA

O SKŁADZIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 4
W LULKOWIE
 
Z DNIA 12 LUTEGO 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.), podaje się do wiadomości publicznej informację o składzie OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 4 W LULKOWIE powołanej w celu przeprowadzenia przedterminowych wyborów wójta Gminy Łysomice zarządzonych na dzień 24 lutego 2008 r.

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1

Zwolińska Monika

członek

2

Gierad Milena

członek

3

Fic Krystyna Danuta

członek

4

Skonieczny Tomasz

przewodniczący

5

Kroczek Józef

członek

6

Jarosz Mateusz

zastępca przewodniczącego

7

Komuda Marek

członek

 Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4
/-/ Skonieczny Tomasz


OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Łysomicach
z dnia 11 lutego 2008 r.

o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Łysomicew wyborach przedterminowych wójta zarządzonych na dzień
24 lutego 2008 r.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 48, poz. 327) Gminna Komisja Wyborcza w Łysomicach podaje informację o zarejestrowanych kandydatach:

1. CIEPLIŃSKA Bożena Teresa, lat 44, wykształcenie wyższe, zam. Lubicz
zgłoszona przez KWW NASZ WÓJT - NASZA GMINA
nie należy do partii politycznej
 
2. DAMIĘCKI Stanisław, lat 48, wykształcenie średnie, zam. Łysomice
zgłoszony przez KWW Z GOSPODARZEM W PRZYSZŁOŚĆ
nie należy do partii politycznej
 
3. KOWAL Piotr, lat 47, wykształcenie wyższe, zam. Gostkowo
zzgłoszony przez KWW PIOTRA KOWALA
nie należy do partii politycznej
 
4. KOWALSKA-PUCZKA Maria Teresa, lat 56, wykształcenie wyższe, zam. Łysomice
zgłoszona przez KWW GRUPA WYBORCÓW
nie należy do partii politycznej
 
5. ŁUKOMSKA-KRUPA Teresa, lat 70, wykształcenie średnie, zam. Papowo Toruńskie
zgłoszona przez KWW TERESY ŁUKOMSKIEJ-KRUPA
nie należy do partii politycznej
 
6. WOJDA Roman, lat 35, wykształcenie wyższe, zam. Wytrębowice
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE
nie należy do partii politycznej 
  
                                                                   Przewodnicząca
                                                          Gminnej Komisji Wyborczej
                                                        /-/ Renata Adamczyk-Nowak


Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej
od 4.02.2008 do 15.02.2008

06.02.2008      godz. 12.00-14.00
08.02.2008      godz. 10.00-12.00
13.02.2008      godz. 13.00-15.00
15.02.2008      godz. 13.00-15.00


Uchwała Nr 4/08

Gminnej Komisji Wyborczej w Łysomicach

z dnia 4 lutego 2008

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W celu przeprowadzenia głosowania w przedterminowych wyborach Wójta Gminy Łysomice zarządzonych na dzień 24 lutego 2008 r. powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składach ustalonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                          Zastępca Przewodniczącej
                                          
Gminnej Komisji Wyborczej 
                                       w Łysomicach

                                       /-/ Joanna Borowska


Załącznikdo

Uchwały Nr 4/08
Gminnej Komisji Wyborczej

w Łysomicach
z dnia 4 lutego 2008 r

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Turznie

1. Paliwoda Halina
2. Walter Katarzyna
3. Kolankowska Iwona
4. Wieczorkowski Edmund 5. Głowińska Danuta
6. Mucha Karolina Anna
7. Miętek Teresa

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Ostaszewie

1. Jędrzejewska Magdalena
2. Klonowska Dorota
3. Weber Katarzyna
4. Karulska Katarzyna
5. Metera  Mikołaj
6. Paczkowska Agnieszka Maria
7. Kleszcz Renata

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Łysomicach

1. Pyrek Piotr
2. Wysocka Joanna
3. Leszczyńska Ewa
4. Przyjemski Paweł
5. Kruk Małgorzata
6. Ziemba Agata
7. Grzecznowska Elżbieta

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Lulkowie

1. Zwolińska Monika
2. Gierad Milena
3. Fic Krystyna Danuta
4. Skonieczny Tomasz

5. Kroczek Józef
6. Jarosz Mateusz
7. Komuda Marek


Uchwała Nr  3/08
Gminnej Komisji Wyborczej w Łysomicach
z dnia 4 lutego 2008 r.

w sprawie sporządzenia listy kandydatów na wójta w wyborach przedterminowych
Wójta Gminy Łysomice zarządzonych na dzień 24 lutego 2008 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§ 1

Ustala się listę kandydatów na wójta w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Łysomice, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.                          
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca:

Renata Adamczyk-Nowak

Zastępca Przewodniczącej:

Joanna Borowska

Członkowie:

Beata Ducka

Elżbieta Bruzdowska

Jadwiga Osiak

Krystyna Wasiak

Janusz Kozłowski

 


Załącznik
do Uchwały Nr
3/08
Gminnej Komisji Wyborczej
w Łysomicach
z dnia  4 lutego 2008 r.

Lista kandydatów na wójta
zarejestrowanych przez Gminną Komisję Wyborczą w Łysomicach
w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Łysomice
zarządzonych na dzień 24 lutego 2008 r.

Nazwisko

Imiona

Wiek

Wykształcenie

Miejsce zamieszkania

Nazwa komitetu zgłaszającego (skrót nazwy)- zgodnie z protokołem rejestracji

Nazwa partii politycznej, do której należy kandydat

Cieplińska

Bożena Teresa

44

wyższe

Lubicz

KWW NASZ WÓJT - NASZA GMINA

nie należy do partii politycznej

Damięcki

Stanisław

48

średnie

Łysomice

KWW Z GOSPODARZEM W PRZYSZŁOŚĆ

nie należy do partii politycznej

Kowal

Piotr

47

wyższe

Gostkowo

KWW PIOTRA KOWALA

nie należy do partii politycznej

Kowalska-Puczka

Maria Teresa

56

wyższe

Łysomice

KWW GRUPA WYBORCÓW

nie należy do partii politycznej

Łukomska-Krupa

Teresa

70

średnie

Papowo Toruńskie

KWW TERESY ŁUKOMSKIEJ-KRUPA

nie należy do partii politycznej

Wojda

Roman

35

wyższe

Wytrębowice

KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE

nie należy do partii politycznej


OBWIESZCZENIE

 WÓJTA

GMINY ŁYSOMICE

z dnia 4 lutego 2008 r.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze  wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.), uchwały Zarządu Gminy Łysomice        Nr 105/98 z dnia 09 września 1998 r. w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów głosowania oraz uchwały Rady Gminy Łysomice Nr XXX/189/01 z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie zmian w obwodach głosowania, w związku z wyborami przedterminowymi Wójta Gminy Łysomice zarządzonymi na dzień 24 lutego 2008 r., podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych:

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwa: Turzno, Gostkowo ,Kamionki Duże, Kamionki Małe

Zespół Szkół Nr.2 w Turznie ul. Parkowa 4

 tel:/0-56/-645-98-42

/lokal dostosowany  do potrzeb wyborców niepełnosprawnych/

2

Sołectwa: Ostaszewo ,Zęgwirt, Zakrzewo, Tylice, Wytrębowice

Szkoła Podstawowa w Ostaszewie

tel:/0-56/-674-00-31

3

Sołectwa: Łysomice, Papowo Toruńskie

Zespół Szkół nr.1 w Łysomicach

ul. Warszawska 5

tel:  /0-56/- 678-35-99

/ lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych/

4

Sołectwa: Lulkowo, Różankowo

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Lulkowie

tel:/0-56/-678-37-31

Głosowanie odbędzie się w dniu 24 lutego 2008 r. w godzinach 600 - 2000.

                                                 Osoba pełniąca funkcję Wójta

                Gminy Łysomice
                
(-) Bożena Cieplińska


Postanowienie Nr 4/2008
Komisarza Wyborczego

z dnia 23 stycznia 2008 r. 

w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Wyborczej w Łysomicach.


INFORMACJA

 Gminnej Komisji Wyborczej w Łysomicach

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia  20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej informację o składzie,      siedzibie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Łysomicach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów przedterminowych Wójta Gminy Łysomice.

1.      W skład Gminnej Komisji Wyborczej wchodzą:  

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Renata Adamczyk Nowak

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej

2.

Joanna Borowska

Zastępca Przewodniczącej
Gminnej Komisji Wyborczej

3.

Krystyna Wasiak

Członek Gminnej Komisji Wyborczej

4.

Jadwiga Osiak

Członek Gminnej Komisji Wyborczej

5.

Elżbieta Bruzdowska

Członek Gminnej Komisji Wyborczej

6.

Janusz Kozłowski

Członek Gminnej Komisji Wyborczej

7.

Beata Ducka

Członek Gminnej Komisji Wyborczej

2.      Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Gminy Łysomice, pokój nr 8,
tel. 056 678 31 50

3.      Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń kandydatów na wójta Komisja będzie pełnić w następujących  terminach:  

Data

Godziny dyżuru

17.01.2008

15.00-17.00

18.01.2008

15.00-17.00

21.01.2008

15.00-17.00

22.01.2008

15.30-17.30

23.01.2008

15.00-17.30

24.01.2008

15.00-18.00

25.01.2008

15.00-18.00

28.01.2008

15.00-19.00

29.01.2008

15.00-20.00

30.01.2008

15.00-24.00

                                                           

                                                          Przewodnicząca
                                                  Gminnej Komisji Wyborczej

                                                (-) Reanata Adamczyk-Nowak


                                            Uchwała Nr 2/2008
                                   
Gminnej Komisji Wyborczej
                                             w Łysomicach

z dnia 16 stycznia 2008 r. 

w sprawie powołania Pełnomocnika ds. obsługi informatycznej.

            Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 3) ppkt a) uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2006 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, uchwala się, co następuje:

§ 1

Dla zapewnienia obsługi systemu informatycznego Gminnej Komisji Wyborczej w Łysomicach, w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Łysomice zarządzonych na dzień 24 lutego 2008 r. powołuje się na Pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej Pana Wojciecha Lewickiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                         Przewodniczący
                                                    Gminnej Komisji Wyborczej
                                                  (-) Renata Adamczyk-Nowak


Uchwała Nr 1/2008

Gminnej Komisji Wyborczej w Łysomicach

z dnia 16 stycznia 2008 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego. 

Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia  20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Przewodniczącym Gminnej Komisji Wyborczej został/a wybrany/a w odrębnym głosowaniu Pani Renata Adamczyk- Nowak.

§ 2

Zastępcą Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej została wybrana w odrębnym głosowaniu Pani Joanna Borowska.

§ 3

Skład Komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                            Przewodniczący
                                       
Gminnej Komisji Wyborczej
                                          w Łysomicach
                                         (-) Renata Adamczyk-Nowak


OBWIESZCZENIE
WÓJTA
GMINY ŁYSOMICE 
z dnia 4 stycznia 2008 r.

 Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze  wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127 z późn. zm.) oraz art. 94 i art. 196 ust. 1 ustawy z dnia  16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Łysomicach powołanej w celu przeprowadzenia przedterminowych wyborów Wójta Gminy Łysomice zarządzonych na dzień 24 lutego 2008 r.


                                                       URZĄD GMINY
                                                         w Łysomicach
                                                              pok. 8
                                                     Tel. 056 678-31-50

                                      OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ WÓJTA
                                                  GMINY ŁYSOMICE

                                                 (-)Bożena Cieplińska


KOMUNIKAT

Komisarza Wyborczego w Toruniu

z dnia 28 grudnia 2007 r.

o liczbie mieszkańców w Gminie Łysomice

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.), w związku z wyborami przedterminowymi Wójta Gminy Łysomice zarządzonymi na dzień 24 lutego 2008 r. Komisarz Wyborczy w Toruniu podaje do wiadomości publicznej, że

liczba mieszkańców gminy Łysomice

wg stanu na dzień 30 września 2007 r.

wynosiła 8501 osób.

Informacja:

Liczbę mieszkańców gminy Łysomice podaje się do wiadomości publicznej w związku z koniecznością ustalenia limitu wydatków jakie przysługują komitetom wyborczym na prowadzenie kampanii wyborczej kandydata na wójta w wyborach przedterminowych.

Komisarz Wyborczy w Toruniu

Zofia Redzińska-Czerwińska


KOMUNIKAT

Komisarza Wyborczego w Toruniu

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego

1.     Zawiadomienia o utworzeniu przez partie polityczne, koalicje partii politycznych, stowarzyszenia lub organizacje społeczne oraz wyborców komitetu wyborczego zamierzającego zgłaszać kandydata w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Łysomice zarządzonych na dzień 24 lutego 2008 r., należy składać do Komisarza Wyborczego w Toruniu.

2.     Zawiadomienia będą przyjmowane w siedzibie Komisarza Wyborczego w Toruniu, Pl. Teatralny 2, pok. 449 (gmach Urzędu Marszałkowskiego), w terminie do dnia 9 stycznia 2008 r. (środa), w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 815 – 1615.

3.     Wzory zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej, koalicji partii politycznych, stowarzyszenia lub organizacji społecznej bądź komitetu wyborczego wyborców oraz innych niezbędnych oświadczeń dostępne są w siedzibie Komisarza Wyborczego w Toruniu oraz w Urzędzie Gminy w Łysomicach.

                                                 
                                                     Komisarz Wyborczy
                                                           w Toruniu
                                              Zofia Redzińska-Czerwińska


KOMUNIKAT

Komisarza Wyborczego w Toruniu

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczejw Łysomicach w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Łysomice zarządzonych na dzień 24 lutego 2008 r.

1.      Zgłoszenia kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Łysomicach będą przyjmowane w siedzibie Komisarza Wyborczego w Toruniu, Pl. Teatralny 2, pok. 449 (gmach Urzędu Marszałkowskiego), w terminie do dnia 11 stycznia 2008 r. (piątek), w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 815 – 1615.

2.      Prawo zgłaszania kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej przysługuje pełnomocnikom komitetów wyborczych, które zostały utworzone w celu zgłaszania kandydata na wójta w wyborach przedterminowych lub osobom upoważnionym przez pełnomocników.

3.      Kandydatem do składu Gminnej Komisji Wyborczej może być osoba posiadająca prawo wybierania, która stale zamieszkuje na obszarze działania Rady Gminy Łysomice.

4.      Szczegółowy tryb zgłaszania kandydatów do składów komisji określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. St. Warszawy (M. P. Nr 61, poz. 641 z późn. zm.).

Tekst w/w uchwały wraz ze wzorami druków zgłoszenia jest dostępny w siedzibie Komisarza Wyborczego w Toruniu oraz Urzędzie Gminy w Łysomicach.

                                                Komisarz Wyborczy
                                                       
w Toruniu

                                                     Zofia Redzińska-Czerwińska


O B W I E S Z C Z E N I E

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 28 grudnia 2007 r.

                Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.1), w związku z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.2), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Łysomice w województwie kujawsko-pomorskim.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Łysomice w województwie kujawsko-pomorskim

z dnia 27 grudnia 2007 r.

                Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.1), w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta Gminy Łysomice w województwie kujawsko-pomorskim.

§ 2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 24 lutego 2008 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik do rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów
z dnia 27 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 244, poz. 1798)

KALENDARZ WYBORCZY

 

Lp.

Termin wykonania

czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

1

2

3

 

1

w dniu wejścia w życie rozporządzenia

-         podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Łysomice

 

 

2

do 9 stycznia 2008 r.

-         podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie gminnej
komisji wyborczej,

-         zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetów wyborczych

 

3

do 11 stycznia 2008 r.

-         zgłaszanie kandydatów do składu gminnej komisji wyborczej

 

4

do 14 stycznia 2008 r.

-         powołanie przez Komisarza Wyborczego gminnej komisji wyborczej

 

5

do 30 stycznia 2008 r.

( do godz. 24:00)

-         zgłaszanie gminnej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów na wójta

 

6

do 1 lutego 2008 r.

-         zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych

 

7

do 4 lutego 2008 r.

-         powołanie obwodowych komisji wyborczych,

-         podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o:
a) numerach i granicach obwodów głosowania,
b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

-         składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego
czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia

 

8

do 11 lutego 2008 r.

-         sporządzenie spisu wyborców,

-         podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na wójta, na którym umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

 

9

od 11 lutego 2008 r.

-         rozpoczęcie nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia

 

10

22 lutego 2008 r.
o godz. 24:00

-         zakończenie kampanii wyborczej

 

11

23 lutego 2008 r.

-         przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

 

12

24 lutego 2008 r.
godz. 6:00 – 20:00

-         przeprowadzenie głosowania

                                      Wojewoda Kujawsko-Pomorski
                                                  
/-/ Rafał Bruski

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 48, poz. 327.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766.

Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
Przebudowa ulicy Leśnej w Papowie Toruńskim – Osieki
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń