Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść

ZEZWOLENIE   NA   JEDNORAZOWĄ  SPRZEDAŻ   ALKOHOLU

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, ze zmianami)

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek

2. Załączniki:

 - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub statut (dot. OSP)

 - zezwolenie na sprzedaż alkoholu (nie dot. OSP)

 - zaświadczenie o uiszczeniu opłat

OPŁATA

za zezwolenie: 43, 75 PLN

PŁATNE W

BS Toruń O/Łysomice na rachunek    
Urzędu Gminy Łysomice
ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
NR 89 9511 0000 2002 0032 0267 0001

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

do 7 dni

TRYB ODWOŁAWCZY

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

DODATKOWE INFORMACJE

O zezwolenie ubiegać się mogą tylko ci przedsiębiorcy, którzy posiadają już zezwolenie na sprzedaż alkoholi oraz Ochotnicza Straż Pożarna

Pliki do pobrania

Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
Anioły dla samorządowców
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń