Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść


DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA BIBLIOTEK GMINY ŁYSOMICE W 2012 R.


GBP W  Łysomicach

W celu popularyzowania czytelnictwa przeprowadzono następujące imprezy :

Konkursy plastyczne - 8 z udziałem  299 uczestników , recytatorskie (3)z udziałem 88 uczestników,2 spotkania autorskie  - 111 uczestników, warsztaty nauki wykonywania stroików świątecznych (2)- 33 uczestników, lekcje biblioteczne (10) – 132 uczestników, spotkania głośnego czytanie bajek (5) – 67 uczestników oraz konkurs na zaśpiewanie kolędy – 16 uczestników. Zorganizowano wystawę prac plastycznych (obrazy, batik, kolaż i biżuteria) toruńskiej artystki plastyk Anny Barbarowicz, którą obejrzały 23 osoby. Przeprowadzono I Gminny Konkurs Karaoke z udziałem 30 uczestników. Przygotowano spotkanie z okazji Halloween dla 25 dzieci i obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia z udziałem 42 dzieci. W wieczorze japońskim uczestniczyło 18 osób, w spotkaniu z kosmetyczką również 18 osób. Przeprowadzono warsztaty wykonywania kartek okolicznościowych dla 14 osób i zajęcia malowania na szkle dla 17 osób.Przy bibliotece od września działa Dyskusyjny Klub Książki, który liczy 10 członków – spotkania odbywają się raz w miesiącu. Co tydzień w bibliotece odbywa się lekcja języka angielskiego dla dorosłych. Przy bibliotece działa także Uniwersytet Trzeciego Wieku w 2012 r. w 4 wykładach uczestniczyło 127 słuchaczy. GBP w Łysomicach współpracuje z Zespołem Szkół Nr 1 w Łysomicach (sz. podstawowa i gimnazjum), z przedszkolem alternatywnym z Łysomic, z przedszkolem językowym „Klonowy Listek” z Łysomic, ze Stowarzyszeniem Wsi Aktywnej „SOWA” z Tylic i Radą Sołecką.

Filia GBP w Zakrzewku
Cykliczne imprezy : Dzień Babci i Dziadka- uczestniczyły 32 osoby, bal karnawałowy dla 36 dzieci ,”Walentynki” -(wykonywanie kartek i dyskoteka) z udziałem 16 osób, święto wiosny, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich- konkursy z udziałem 16 osób, Dzień Matki, Dzień Dziecka, wybór miss i mistera lata, Święto Pluszowego Misia, Andrzejki – w wieczorze wróżb uczestniczyło 19 osób. Odbyły się 2 pokazy wykonywania stroików świątecznych z udziałem 39 osób.. W „Wieczorze japońskim” – udział wzięło 28 osób a w spotkaniu z kosmetyczką 16 czytelniczek. Przeprowadzono dwa szkolenia z filcowania dla 30 uczestniczek. Po raz pierwszy w filii w Zakrzewku zorganizowano Przegląd Piosenki Przedszkolaka, w którym udział wzięło ok.100 dzieci. Mamy nadzieję, że uda się kontynuować to przedsięwzięcie , bo spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem.

W 2012 r. odbyły się konkursy - 46 na których było 354 uczestników, głośne czytanie książek – 9 spotkań z udziałem 94 dzieci, lekcje biblioteczne – 8 dla 120 uczestników. Biblioteka jest jedynym ośrodkiem kultury na wsi, pełni również rolę świetlicy . Dzieci i młodzież korzystają z gier planszowych, grają w warcaby, szachy, mają do dyspozycji stół do piłkarzyków. Czytelnicy korzystają z 2 komputerów połączonych z Internetem w 2012 r.  - 1324 osoby .

Filia GBP w Gostkowie
Biblioteka przeprowadziła 6 konkursów plastycznych, na które wpłynęło 38 prac
Biblioteka zorganizowała spotkanie z okazji Dnia Matki-11 osób, ognisko w czasie wakacji na którym bawiło się  25 osób, przygotowano spotkanie z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia, w którym uczestniczyło 12 dzieci(wykonywały misie z filcu), przygotowano spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka -dla15 osób, w spotkaniu z okazji Andrzejek i Halloween udział wzięło 40 uczestników.  Pożegnanie zimy i topienie Marzanny ( ognisko ) – 33 uczestników, Dzień Kobiet ( wspólnie z Radą Sołecką w świetlicy - 67 osób. W warsztatach wykonywania stroików świątecznych udział wzięło 39 osób, w „ Wieczorze japońskim” uczestniczyło 15 osób a w spotkaniu z kosmetyczką – 12.Przeprowadzono warsztaty z malowania na szkle dla 20 uczestników, w zajęciach plastycznych „Potwory z butelek” uczestniczyło 20 osób. Zorganizowano bal karnawałowy i Mikołajki z udziałem 46 dzieci. 16 dzieci uczestniczyło przez ferie zimowe w codziennych zajęciach, zakończonych wyjazdem do kina i na lodowisko. Zorganizowano spotkanie opłatkowe dla seniorów.Z komputerów w 2012 r. skorzystało 1421 osób.

Filia GBP w Ostaszewie
Ważniejsze imprezy, które zorganizowano w 2012 r.: konkursy plastyczne(5) – uczestników 54. Konkursy wiedzy ( 11) – uczestników 76, przeprowadzono 5 lekcji bibliotecznych dla 62 uczestników . Odbyło się  10 spotkań głośnego czytania dla 67 uczestników. Warsztaty plastyczne (w tym kartki, malowanie na szkle)- 12 spotkań z udziałem 165 uczestników. Warsztaty rękodzielnicze (stroiki) 2 spotkania, w których udział wzięło 33 osoby. Spotkania okolicznościowe np.z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich , Tydzień z Internetem zorganizowano 9 spotkań dla 230 uczestników.  Wspólnie z Kołem Gospodyń zorganizowano : Dzień Babci i Dziadka dla 55 osób, Dzień Kobiet dla 42 uczestników „Mikołajki z Mikołajem” dla ok. 130 uczestników. Współorganizowano z Radą Sołecką i KGW imprezy plenerowe :”Rodzinną majówkę” i „Powitanie wakacji”. W minionym roku biblioteka zorganizowała ok.20 wystaw i gazetek tematycznych. Z komputerów w 2012 r. skorzystało 1065 osób.

Filia GBP w Lulkowie
Ważniejsze imprezy :występ artystyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka z udziałem 37 osób , w „wieczorze japońskim” uczestniczyły 24 osoby. W czasie ferii zrealizowano projekt „Pożyteczne ferie 2012” , który sfinansowano z grantu Fundacji Wspomagania Wsi pn.”Moja miejscowość w Internecie” W ramach projektu odbyły się 4 spotkania plastyczne, 2 kulinarne, zabawa karnawałowa, spotkanie walentynkowe, konkurs „Lulkowo moja mała ojczyzna”, rodzinny konkurs karaoke, wyjazd do kina i Muzeum Okręgowego w Toruniu. Przeprowadzono zajęcia plastyczne np.- kwiatki z butelek, cekinowe bombki czy makaronowe choinki (8), w których uczestniczyło 166 osób .W spotkaniu z kosmetyczką udział wzięło 20 pań. Uroczyście obchodzono Tydzień Bibliotek- lekcja biblioteczna, konkursy, zagadki – 47 uczestników. Cyklicznie organizowane jest spotkanie „Czwartkowe czytanie na dywanie’ – 19 spotkań z udziałem 239 dzieci. Wspólnie z KGW zorganizowano obchody Dnia Matki – 47 uczestników. W warsztatach malowania na szkle uczestniczyło 25 osób, a „Potwory z butelek” robiło 27 osób. Z komputerów w 2012 r. skorzystało 1482 osób.

Filia GBP w Turznie
W 2012 r. zorganizowano dwa spotkania autorskie z udziałem 86 osób, w Wieczorze japońskim uczestniczyły 32 osoby, a w spotkaniu z kosmetyczką 8 pań. Zorganizowano 2 spotkania przeglądu książek dla 27 osób, przygotowano montaż o J. Korczaku pt.”Pamięci niezapomnianego wychowawcy”, który obejrzało 23 osoby. Przeprowadzono 6 konkursów tematycznych i pogadanek dla dzieci i młodzieży, w których uczestniczyło 67 osób, w warsztatach plastycznych (3) udział wzięło 47 osób, w dwóch spotkaniach nauki wykonywania stroików świątecznych uczestniczyło 28 osoby. Zorganizowano prelekcję o gen. Elżbiecie Zawackiej dla 62 uczniów. Zorganizowano spotkanie wigilijne dla 27 osób Przy współpracy z wolontariuszem –Latarnikiem Polski Cyfrowej przeprowadzono cykl szkoleń „ABC komputera” dla seniorów. W bibliotece odbywały się próby chóru, a od m-ca listopada co tydzień grupa ok.20 seniorów uczy się j. angielskiego. Przygotowano 23 gazetki i wystawy tematyczne. Z komputerów w 2012 r. skorzystało 1565 osób.
Spotkania z kosmetyczką, „Wieczór japoński” warsztaty wykonywania kartek, stroików świątecznych, zajęcia z malowania na szkle sfinansował Urząd Gminy, przekazując dodatkowe środki.
Miło nam odnotować dobrą współpracę z radami sołeckimi, które często wspierają finansowo naszą działalność. W imieniu własnym i naszych czytelników bardzo serdecznie dziękujemy.
W 2013 r. podstawowym zadaniem będzie realizacja statutowych obowiązków bibliotek. Kontynuowane będzie gromadzenie materiałów regionalnych i praca kulturalno-oświatowa


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w ŁYSOMICACH za 2011 r.

Sieć bibliotek publicznych w gminie Łysomice w 2011 r. nie uległa zmianie, nadal funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach i jej 5 filii ,od miesiąca listopada uruchomiono także punkt filialny w Kamionkach Dużych.

W 2011 r. w bibliotekach gminnych zarejestrowano 1517 czytelników ( o 1 więcej niż w 2010 r.),wśród zarejestrowanych czytelników było :

  1. pracowników fizycznych :    140   tj. 9,23 %
  2. rolników :                                59  tj. 3,89 %
  3. pracowników umysłowych :   155 tj. 10,21 %
  4. studentów :                               49  tj. 3,23 %
  5. młodzieży uczącej się :         917   tj. 60,45 %
  6. pozostali :                               197  tj. 12,99 % 

Młodzież do lat 15 stanowi 757 czytelników tj. 49,9 % ogółu czytelników.

W 2011 r. w bibliotekach wypożyczono : 26 439 woluminów ( o 454  więcej niż w roku poprzednim) ,  czasopism nieoprawnych  1555( o 239 więcej niż w roku poprzednim) i 11 kaset VHS ( o 9 więcej niż w roku poprzednim). Statystyczny czytelnik wypożyczył 17 książek w ciągu roku.

Na miejscu udostępniono 829 książki ( wzrost o 245 udostępnień) i 802 egzemplarzy czasopism ( wzrost o 33 udostępnień) .

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2011 r. wynosił 63.048 woluminów.

W 2011roku  wycofano 1371  książek głównie zniszczonych i zdezaktualizowanych.

     Stan księgozbioru wzrósł w 2011 r. o 1042 tomy .

 W 2011r. ze środków samorządu gminy zakupiono dla 6 bibliotek 819 książki o łącznej wartości 15096,83 zł ( wzrost o 4060,60zł  i wzrost o 275   zakupionych książek w porównaniu z 2010 r.) .

Średnia cena zakupionej książki wynosiła 24,23 zł .

W 2011 r. biblioteki gminy Łysomice otrzymały dotację z Ministerstwa Kultury na kwotę 4749 zł , za którą zakupiono 223 książki( o 51 woluminów więcej  niż w roku poprzednim ) .

W strukturze zakupów książek dominowała literatura dla dorosłych– 500 wol. (49,5%), literatura dla dzieci 429 wol.( 41,2%), inna 97 wol. ( 9,3 %)

Na prenumeratę czasopism w 2011 r. wydatkowano łącznie kwotę 6111,87 zł,

( o 212,34 zł mniej niż w 2010 r.) wydatki na prenumeratę czasopism dla poszczególnych filii w 2011 r. kształtowały się następująco :

Biblioteka                           Tytuły                         Wydatki na prenumeratę

Łysomice                                 12                                              1502,74 zł

Turzno                                       9                                              1006,36 zł

Lulkowo                                   11                                               935,84 zł

Ostaszewo                                 9                                                916,69 zł

Gostkowo                                   9                                                916,97 zł

Zakrzewko                                  8                                               833,27 zł

Razem                                     58                                               6111,87 zł

 

Biblioteka w Łysomicach udostępnia czytelnikom następujące tytuły czasopism i gazet :

„Nowości”, „Gazeta Pomorska”, „Twój Styl”, „Poradnik domowy”, „Dziecko”, „Świerszczyk”, „Victor Junior”,”Victor Gimnazjalista”, „Cogito”, „Poradnik bibliotekarza”, „Biblioteka w szkole”, „Bibliotekarz”,  a także darowane przez czytelników : „Świat kobiety”, „Oliwia” , „Pani domu”, „Dziewczyna”, „Gala”, „Na żywo” i archiwalne numery„Podróże”.

GBP w Łysomicach w ramach akcji „Akademia Orange dla bibliotek” otrzymała z fundacji Orange dotację na zwrot kosztów poniesionych na dostarczenia Internetu w kwocie 2908,53  zł

Z komputerów w 2011 r.  w bibliotece gminnej skorzystało 1052 czytelników ( o 725 czytelników mniej  niż w roku poprzednim)  w tym ok.40 czytelników poszukiwało informacji, pozostali korzystali z komputerów w celach rozrywkowych. Komputery dla dzieci udostępnione są również w filiach : w Lulkowie, Gostkowie, Zakrzewku, Ostaszewie ,Turznie i punkcie filialnym w Kamionkach Dużych.

Czytelnicy bibliotek publicznych gminy Łysomice w 2011 r. brali udział w powiatowym konkursie interpretacji wierszy dla uczniów kl. I i II ( II i III miejsce), konkursie wiedzy z j. polskiego dla uczniów kl. VI( przedstawiciele gminy Łysomice zajęli III miejsce), konkursie ortograficznym „O pióro starosty powiatu toruńskiego” dla uczniów kl. III gimnazjum ( uczeń gimnazjum w Łysomicach zajął II miejsce),w powiatowym konkursie na wywiad  „Niezwyczajni są wśród nas” czytelnicy gminy Łysomice zdobyli dwa wyróżnienia.

W 2011  r. swoją siedzibę zmieniła biblioteka główna , którą przeprowadzono do mniejszego pomieszczenia i osobno zlokalizowano czytelnię  i wypożyczalnię bez bezpośredniego przejścia między tymi lokalami.

Biblioteka bierze udział w Programie Rozwoju Bibliotek i otrzymała w darze od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego sprzęt komputerowy ( 8 komputerów, 1 laptop wraz z oprogramowaniem, 6 urządzeń wielofunkcyjnych, 6 aparatów fotograficznych, projektor i ekran) o łącznej wartości ponad 75 tys.

Podstawą działalności biblioteki jest dopływ nowości książkowych ,dlatego bardzo nam zależy na zrozumieniu z Państwa strony aby co roku przeznaczać na ten cel wystarczającą ilość środków finansowych.


DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA BIBLIOTEK GMINY ŁYSOMICE W 2011 R.


GBP W  Łysomicach

W celu popularyzowania czytelnictwa przeprowadzono następujące imprezy :

Konkursy plastyczne 10 z udziałem  362 uczestników , recytatorskie (3)z udziałem 124 uczestników, spotkanie autorskie z B. Gawryluk – 70 uczestników i z D. Rekoszem – 50 uczestników, warsztaty nauki wykonywania stroików świątecznych (2)- 39 uczestników, lekcje biblioteczne (12) – 180 uczestników, spotkania głośnego czytanie bajek (8) – 170 uczestników, cykl warsztatów nauki techniki decoupage 5 spotkań z udziałem 74 osób– instruktorzy opłaceni przez UG Łysomice wystawy – 10,gazetki – 10. Odbył się także pokaz pt. „Dressing table”, w którym udział wzięło 35 osób oraz konkurs na zaśpiewanie kolędy – 12 uczestników. Przygotowano spotkanie z okazji Halloween dla 15 dzieci .GBP w Łysomicach współpracuje z Zespołem Szkół Nr 1 w Łysomicach (sz. podstawowa i gimnazjum), z przedszkolem alternatywnym z Łysomic, z przedszkolem językowym „Klonowy Listek” z Łysomic, ze Stowarzyszeniem Wsi Aktywnej „SOWA” z Tylic.

Filia GBP w Zakrzewku

Cykliczne imprezy : Dzień Babci i Dziadka, bal karnawałowy, walentynki, święto wiosny, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Dzień Matki, Dzień Dziecka, wybór miss i mistera lata, Święto Pluszowego Misia, Andrzejki, Wykonanie ozdób świątecznych wielkanocnych i Bożonarodzeniowych. W bibliotece odbywały się zajęcia decoupage i szkolenia florystyczne dla bezrobotnych i chcących założyć własną działalność.  Biblioteka współpracuje z sołtysem, radą sołecką oraz przedszkolem ( Przedszkole Pawełek i  Ola idą do przedszkola)

W 2011 r. odbyły się konkursy - 40 na których było 437 uczestników, głośne czytanie książek dla

najmłodszych, lekcje biblioteczne dla przedszkolaków, odbyło się 27 imprez-534 uczestników. Biblioteka jest jedynym ośrodkiem kultury na wsi, pełni również rolę świetlicy . Dzieci i młodzież korzystają z gier planszowych, grają w warcaby, szachy, mają do dyspozycji stół do piłkarzyków. Czytelnicy korzystają z 2 komputerów połączonych z Internetem w 2011 r. 1437 osób .

Filia GBP w Gostkowie

Biblioteka przeprowadziła 12 konkursów plastycznych, na które wpłynęły 222 prace Biblioteka zorganizowała spotkanie z okazji Dnia Matki-11 osób, ognisko w czasie wakacji na którym bawiło się  25 osób, przygotowano spotkanie z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia,w którym uczestniczyło 16 dzieci, przygotowano spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka - 7, w spotkaniu z okazji Andrzejek- 36,przygotowano przedstawienie jasełkowe z okazji Wigilii, które obejrzały 72 osoby, Pożegnanie zimy i topienie Marzanny ( ognisko ) – 32 uczestników, Dzień Kobiet ( wspólnie z Radą Sołecką w świetlicy - 56 osób .Z komputerów w 2011 r. skorzystało 215 osób.

Filia GBP w Ostaszewie

Ważniejsze imprezy, które zorganizowano w 2011 r.: konkursy plastyczne(11) – uczestników 123. Konkursy wiedzy ( 13) – uczestników 128, przeprowadzono 6 lekcji bibliotecznych dla 65 uczestników . Odbyło się  15 spotkań głośnego czytania dla 94 uczestników. Warsztaty plastyczne (w tym decoupage)- 15 spotkań z udziałem 189 uczestników. Warsztaty rękodzielnicze (stroiki, szydełkowe) 8 spotkań, w których udział wzięło 88 osób. Obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich zorganizowano 3 spotkania dla 39 uczestników. Razem z Radą Sołecką zorganizowano akcję „Posprzątaj sobie Ostaszewo” – uczestników  27. Wspólnie z Kołem Gospodyń i Radą Sołecką zorganizowano „Mikołajki z Mikołajem” dla 150 uczestników.W minionym roku biblioteka zorganizowała 24 wystawy i gazetki tematyczne. Z komputerów w 2011 r. skorzystało 358 osób.

 Filia GBP w Lulkowie

Ważniejsze imprezy :występ artystyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka (21 Babć , 30 dzieci),spotkania z okazji Światowego Dnia Kota (2 spotkania  -przedszkole 10 dzieci, dzieci starsze 14).Zajęcia decoupage (6 spotkań z udziałem 116 osób).Warsztaty rękodzielnicze –stroiki świąteczne (2 spotkania z udziałem 47 osób)Występ z okazji Dnia Matki ( impreza przygotowana z KGW) dla  39 osób. Wakacje –ogniska-2 (16+20), nocowanka dla 31 uczestników,  nauka tańca contry- 10 dzieci, „Między nami piratami –cykl spotkań dla dzieci (budowa pirackiego statku, wykonanie pirackich czapek, głośne czytanie,prace plastyczne, szukanie pirackiego skarbu, zawody zręcznościowe ) –kilka spotkań łącznie 60 uczestników. Program artystyczny z okazji Dnia Seniora        20 osób, spotkanie z okazji Halloween zabawa dla dzieci – konkursy dla 43 dzieci. Zabawa dla dzieci z okazji Dnia Misia ( 2 spotkania 9-przedszkolaki ,25 dzieci starsze ) Grudniowe warsztaty plastyczne których udział wzięło 67 osób. Odbyło się 9 spotkań głośnego czytania, w których uczestniczyło 87 dzieci. .Z komputerów w 2011 r. skorzystało 1568 osób.

Filia GBP w Turznie

W 2011 r. przeprowadzono 7 lekcji bibliotecznych z udziałem 113 uczestników, 7 konkursów czytelniczych dla 57 uczestników, 4 konkursy plastyczne, na które wpłynęło 66 prac, zorganizowano 3 spotkania przeglądu książek dla 28 osób, przygotowano montaż słowno-muzyczny pt.”Strajk”, który obejrzało 23 osoby, zorganizowano 3 konkursy recytatorskie w których udział wzięło 36 czytelników, w warsztatach nauki decoupage (5) udział wzięło 95 osób, w dwóch spotkaniach nauki wykonywania stroików świątecznych uczestniczyło 32 osoby, w miesiącu marcu zawiązał się klub seniora, którego spotkania odbywają się w bibliotece. Zorganizowano prelekcję o zdrowym żywieniu dla 15 osób i spotkanie z kosmetyczką w którym uczestniczyło 12 osób. Z komputerów w 2011 r. skorzystało 346 osób.

Szczególnie miło jest odnotować przykłady współpracy bibliotek z Radami Sołeckimi :Lulkowa, Turzna, Ostaszewa i Zakrzewka.

W 2012 r. podstawowym zadaniem będzie realizacja statutowych obowiązków bibliotek. Kontynuowane będzie gromadzenie materiałów regionalnych i praca kulturalno-oświatowa.

następna strona »

Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
Przebudowa ulicy Leśnej w Papowie Toruńskim – Osieki
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń