Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 87 poz. 960 z późn. zm./
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty. (Dz. U. Nr 112 poz. 1182)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego. (Dz. U. Nr 105 poz. 1110)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek na gotowym formularzu o wydanie dowodu osobistego składany osobiście- niepełnoletni składają wniosek w obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego
 • 2 aktualne fotografie na jasnym tle przedstawiające osobę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami
 • Odpis skrócony aktu urodzenia ( gdy nie był wydany w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łysomicach w przypadku osób, które wystąpiły w związek małżeński lub które ubiegają o dowód po raz pierwszy)
 • Odpis skrócony aktu małżeństwa( gdy nie by wydany w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łysomicach) z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku
 • Dotychczasowy dowód osobisty do wglądu

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • 30 dni

DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia.
 2. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania- fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy.

Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, powodu urodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.

Pliki do pobrania

Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
Podświetlenie kościoła w Gostkowie
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń