Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść

ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGOPODSTAWA PRAWNA   1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 87 poz. 960 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.12.2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych /Dz.U. Nr 236, poz. 1999 z późn.zm./
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków ich wnoszenia (Dz.U. z 2002 r. Nr 62, poz. 564)
4. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 maja 2002 r. sygnatura akt K 20/01 (Dz.U. z 2002 r. Nr 78, poz.716)

WYMAGANE DOKUMENTY   1. wypełniony druk "Zgłoszenie pobytu stałego" z potwierdzonym przez najemcę lub właścicela lokalu faktem pobytu osoby w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie, do wglądu dokument z którego wynika najem lub własność lokalu
2. dowód osobisty
3. książeczka wojskowa lub poświadczenie o zgłoszeniu się do rejestracji przedpoborowej (dotyczy osób podlegających obowiązkowi wojskowemu)
4. poświadczenie wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego (dotyczy osób, których ostatnie miejsce pobytu stałego znajdowało się poza obszarem gminy Łysomice)

OPŁATA    nie pobiera się

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY   niezwłocznie

TRYB ODWOŁAWCZY   nie przysługuje

DOTATKOWE INFORMACJE   w zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się czynności może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba.
Po dokonaniu zameldowania na pobyt stały należy w terminie 14 dni wystąpić z wnioskiem o nowy dowód osobisty.

Pliki do pobrania
Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń