Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść

ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO DO 3 MIESIĘCY


PODSTAWA PRAWNA  1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /jednolity
tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm./
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.12.2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych /Dz.U. Nr 236, poz. 1999 z późn. zm./

WYMAGANE DOKUMENTY   
dowód osobisty

OPŁATA  
Nie pobiera się

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY  
Niezwłocznie

TRYB ODWOŁAWCZY 
 
Nie przysługuje

DODATKOWE INFORMACJE 
 
Zameldowania dokonuje się ustnie w obecności właściciela lub najemcy lokalu zgłaszając dane, o których mowa jest w art. 44a ust. 5 w/wym. ustawy oraz przedstawiając dokument stwierdzający tożsamośc lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości /§ 9 ust. 1 rozporządzenia.

Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
25 lat Samorządu Gminy Łysomice
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń