Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść


ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  PRZEZNACZONYCH  DO SPOŻYCIA W  MIEJSCU  SPRZEDAŻY I POZA MIEJSCEM  SPRZEDAŻY NA CZAS OKREŚLONY

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, ze zmianami)

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek
2. Załączniki:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,

- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, 

- pisemna zgoda właściciela, zarządcy, itp. na sprzedaż alkoholu w budynku wielorodzinnym,

- decyzja Inspektora Sanitarnego, potwierdzającego spełnienie warunków sanitarnych przez w/w punkt sprzedaży

OPŁATY
Opłata za korzystanie z zezwoleń:

- alkohole do 4, 5 % oraz piwo – 525, 00  PLN

- od 4, 5% do 18% - 525, 00 PLN 

- powyżej 18% - 2.100, 00 PLN 

opłata skarbowa na konto UG Łysomice

PŁATNE W
BS Toruń O/Łysomice na rachunek    
Urzędu Gminy Łysomice  
ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
NR 89 9511 0000 2002 0032 0267 0001

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
do 21 dni

JEDNOSTKA OPINIUJĄCA SPRAWĘ
Opinia – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Łysomice

TRYB ODWOŁAWCZY
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

Pliki do pobrania

Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń