Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść

Świadczenie pielęgnacyjne

Jest to świadczenie przysługujące z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługujące matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu, jeżeli osoby te nie podejmą lub rezygnują
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem, które posiada:

  • orzeczenie o niepełnosprawności zawierające wskazania dotyczące konieczności stałej lub      długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji  lub konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
    w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi  420,00 zł miesięcznie.

U w a g a !

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego zależy od dochodu przypadającego  na osobę w rodzinie

- dochód ten nie może przekraczać kwoty  583,00 zł.

Pliki do pobrania
Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
Anioły dla samorządowców
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń