Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść


Pracownik: Renata Dudkiewicz - podinspektor
ds. działalności gospodarczej i ewidencji ludności

Adres:                ul. Warszawska 8;  87-148 Łysomice

Telefon:             (56) 678-32-22   wew. 34    
                          (56) 678-33-95   wew. 34    
                          (56) 678-35-05   wew. 34    

Fax:                   (56) 678-35-05

Urzędowanie:
poniedziałek    730 -  1515

wtorek             730 -  1630
                  
środa                730 -  15
15
czwartek          730 -  1515
piątek              730 -  1515


Wchodzi w życie znowelizowana ustawa o działalności gospodarczej!

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.
Najważniejsze zmiany w ustawie dotyczą ułatwień dla przedsiębiorców korzystających z instytucji zawieszenia działalności gospodarczej. Zgodnie z propozycjami MG, właściciel firmy wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych będzie mógł teraz zawiesić działalność w jednej z tych form.
Zjawisko to dotyczy głównie osób fizycznych, które wykonują dwie lub więcej działalności np. w formie jednoosobowej działalności gospodarczej i w ramach spółki cywilnej. Na podstawie obecnych przepisów nie mogą one zawiesić jednej formy działalności i jednocześnie utrzymać pozostałych (np. pozostać wspólnikami spółki cywilnej). W efekcie przedsiębiorca zmuszony jest zlikwidować drugą działalność, lub zawiesić wszystkie prowadzone.
Nowe regulacje umożliwią firmom także zawieszanie wykonywania działalności gospodarczej na określoną liczbę dni, miesięcy albo miesięcy i dni. Projekt ustawy określa minimalny okres zawieszenia na 30 dni.
Ponadto dzięki nowelizacji ustawy przedsiębiorca będzie mógł podjąć działalność gospodarczą już w dniu złożenia poprawnego wniosku o wpis do CEIDG, lubpo uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpis do CEIDG będzie oznaczać, że wszystkie dane zawarte we wniosku zostały pozytywnie zweryfikowane w odpowiednich rejestrach.
Dodatkowo, przedsiębiorca we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej będzie mógł określić późniejszy termin rozpoczęcia działalności niż data złożenia poprawnego wniosku. Będzie miał też możliwość wyboru – w przypadku składania wniosku w formie papierowej - czy wniosek o wpis do CEIDG złożyć w urzędzie gminy, czy w urzędzie skarbowym.
W ustawie o SDG resort gospodarki zaproponował także zmiany regulacji dotyczących tzw. punktu kontaktowego dla przedsiębiorców, które znacznie skrócą czas pozyskiwania praktycznych informacji związanych z zakładaniem firmy. Organy zobowiązane do udzielania informacji będą musiały to robić w ściśle określonych terminach (tj. nie później niż w ciągu 14 dni roboczych lub 21 dni, gdy są konieczne konsultacje z innymi organami), a nie jak do tej pory „niezwłocznie”.
***
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zostanie uruchomiona 1 lipca 2011 r.
Zadaniem CEIDG jest ewidencjonowanie przedsiębiorców – osób fizycznych w systemie teleinformatycznym i udostępnianie informacji o przedsiębiorcach. CEIDG będzie prowadzona przez ministra gospodarki.
 
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
Pierwsza taka uroczystość w naszej gminie
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń