Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść

Jesteś tutaj: 

 STRUKTURA URZĘDU
I WEWNĘTRZNE NUMERY TELEFONÓW  

 WÓJT GMINY ŁYSOMICE
 
mgr inż. Piotr Kowal

SEKRETARZ GMINY ŁYSOMICE

mgr Bożena Cieplińska

 

Telefon Urzędu Gminy Łysomice

(56) 678-32-22


Referat Finansowy:

Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu Finansowego - mgr Monika Szczypska wew. 36

Stanowisko pracy ds. wymiaru podatku Agnieszka Jędrzejczak wew. 32

Stanowisko pracy ds. poboru podatku - mgr Aleksandra Jabłońska  wew. 32

Stanowisko pracy ds. finansów i księgowości - Marianna Bukowska  wew. 35

Stanowisko pracy ds. finansów i księgowości - mgr Renata Auguścińska  wew. 35

Stanowisko pracy ds. sprawozdawczości i obsługi budżetu - Teresa Miętek  wew. 35

Stanowisko pracy ds. płac, finansów i ksiegowości - Renata Kleszcz  wew. 132

Stanowisko pracy ds. podatku, pomocy publicznej - mgr Hanna Piątkowska wew. 47

Stanowisko pracy ds. odpadami komunalnymiVioletta Kowalska wew.35

Referat Rozwoju Gospodarczego,
Planowania Przestrzennego,
Inwestycji i Remontów
:

Kierownik Referatu RRGPPIiR - mgr Krzysztof Sulecki w.48

Stanowisko pracy ds. infrastruktury technicznej - Ludwik Borek  wew. 24

Stanowisko pracy ds. zagospodarowania przestrzennego - mgr inż. Krzysztof  Babiarczyk wew. 28

Stanowisko pracy ds. geodezji - inż. Mariusz Nagórski wew. 28

Stanowisko pracy ds. inwestycji kubaturowych i sportowych, zamówień publicznych - Ryszard Mueller   wew. 29

Stanowisko pracy ds. pozyskiwania funduszy unijnych - mgr Lidia Zwierowicz wew. 41

Stanowisko pracy ds. rozliczania projektu solarnego i funduszy unijnych - mgr Elwira Jarosz - wew. 48

Stanowisko pracy ds. odnawialnych źródeł energii - mgr Karol Adamek wew. 41

Stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami i gospodarki komunalnej - Wiesław Samsel  wew. 24

Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska, leśnictwa i łowiectwa - mgr inż. Tomasz Wasiak  wew. 24

Stanowisko pracy ds. melioracji - Małgorzata Balicka wew. 27

 

Referat Organizacyjny:

Sekretarz Gminy - Kierownik Referatu Organizacyjnego - mgr Bożena Cieplińska wew.22

Stanowisko pracy - Biuro Podawcze - Jolanta Dybowska wew.42

Stanowisko pracy ds. kancelarii i kadry - Monika Trela  bezpośredni 56 678 32 22 lub wew.33

Stanowisko pracy ds. samorządu obsługi Rady Gminy i Rady Sołeckiej - Weronika Melkowska wew. 25

 Stanowisko pracy ds. zatrudnienia, zaopatrzenia, promocji gminy. Kancelaria Tajna - Marek Komuda  wew. 30

Stanowisko pracy ds. kultury i promocji gminy - Kamila Wilczyńska (w zastpstwie) wew. 30

Stanowisko pracy ds. przeciwdziałania alkoholizmowi - mgr Magdalena Deczyńska  wew. 44

Stanowisko pracy ds. obsługi informatycznej. ABI - inż. Wojciech Lewicki  wew. 49

Stanowisko pracy ds. stypendiów i funduszu alimentacyjnego  - Monika Kałaska wew. 38

Stanowisko pracy ds. świadczeń opiekuńczych i p. w. dł. alimentacyjnych, KRD  - Anna Wiśniewska wew. 38

Stanowisko pracy ds. świadczeń rodzinnych - Małgorzata Olszewska wew. 38

Stanowisko pracy ds. oświaty i sportu - mgr Magdalena Kwaśniewska  wew. 39

Stanowisko pracy ds. obsługi administracyjno - gospodarczej szkół,

Stanowisko pracy ds. wieloosobowe stanowisko ds. obsługi gospodarczej.
 

Referat Spraw Obywatelskich:

Z-ca. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - mgr Agnieszka Jankierska-Wojda  wew. 31

Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej - Renata Dudkiewicz  wew. 34

Stanowisko pracy ds. zarządzania kryzysowego, spraw wojskowych i obrony ludności. Pełnomocnik ds. informacji niejawnych - Stanisław Rudnicki  wew. 26
 

Jednostki Podległe;
Sprawowanie nadzoru poprzez:


Kierownik SP ZOZ
Kierownik GZK Gostkowo

Dyrektor Z.S. nr.1 w Łysomicach
Dyrektor Z.S. nr .2 w Turznie
Dyrektor Szkoła Podstawowa w Świerczynkach
Dyrektor Szkoła Podstawowa w Ostaszewie
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Łysomicach
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach
Kierownik GOPS w Łysomicach

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik GOPS - Zofia Karpa  wew. 77

Pracownicy GOPS  wew. 77

Pracownik ds. programów informatycznych oraz dodatków mieszkaniowych - Anna Sołtysińska wew.77

 

Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
Podpisanie umowy na Projekt Solarny
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń