Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść

Jesteś tutaj: 

Dofinansowanie do demontażu, transportu i unieszkodliwiania  azbestu z terenu gminy Łysomice w 2016 r.

Informujemy, że właściciele budynków pokrytych eternitem z terenu naszej Gminy mogą składać do Urzędu Gminy w Łysomicach wnioski o udzielenie dotacji na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

Zadanie będzie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Niezbędne wnioski i oświadczenia znajdują się  do pobrania w pok. nr 3 – Biuro Podawcze Urzędu Gminy w Łysomicach oraz na stronie internetowej www.lysomice.pl w zakładce Azbest 2016.

 Kompletne wnioski przyjmowane będą w pok. nr 3 – Biuro Podawcze (parter)                 Urzędu Gminy w Łysomicach w nieprzekraczalnym terminie  do 21 grudnia 2015 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łysomicach, pokój nr 11 pod numerem telefonu 056 678 32 22 w. 24

Przedmiotowe zamierzenie stanowi kontynuację program bezpiecznego usuwania azbestu z terenu Gminy Łysomice, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Łysomice przyjmującą do realizacji Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łysomice. Dzięki temu możliwe jest złożenie przez Gminę Łysomice wniosku o udzielenie dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W roku 2016 zaplanowano usunięcie łącznie ok. 70 Mg azbestu.

W ramach planowanego zadania Gmina Łysomice  pokryje koszty:
- demontażu pokrycia dachowego zawierających azbest,
- transportu odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania,
- unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Łysomice.

Środki na zakup i montaż nowych materiałów budowlanych ( np. nowych pokryć dachowych) zabezpieczyć musi sobie właściciel nieruchomości.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy, posiadających na swojej posesji wyroby zawierające azbest, do składania wniosków!

Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
Podpisanie umowy na Projekt Solarny
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń