Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść


ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W ŁYSOMICACH
UMOWA PODPISANA

 

Około 12 mln złotych – tyle będzie kosztowała rozbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Łysomicach, polegająca na robotach budowlanych, wyposażeniu i nadzorze.

Rozbudowa z przebudową i modernizacją istniejących budynków dydaktycznych, rozbiórkę istniejącego budynku mieszkalnego, zagospodarowanie terenu wraz z drogami i ścieżkami wokół rozbudowanej części, elementami małej architektury i zielenią wraz  z wyposażeniem nowego obiektu i doposażeniem istniejących obiektów szkolnych - tak rysuje się wizja obiektu.  Do tej pory przeprowadzono procedurę przetargową oraz podpisano umowę z Wykonawcą.

Rozbudowa ma za zadanie zwiększenie powierzchni dydaktycznych oraz połączenie istniejących budynków w jednolity kompleks szkolny. Obecnie na terenie inwestycji znajduje się budynek szkoły podstawowej, budynek gimnazjum, sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym. Pomiędzy budynkami dydaktycznymi znajduje się również istniejący budynek mieszkalny, przeznaczony do rozbiórki. Projektowany budynek dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia będzie zlokalizowany pomiędzy istniejącym budynkiem gimnazjum i szkoły podstawowej. Wewnątrz kompleksu budynków powstanie zamknięty teren rekreacyjny w zabudowie atrialnej. W nowym budynku będą znajdowały się następujące pomieszczenia o funkcji użytkowej: stołówka, kuchnia cateringowa, świetlica, szatnia klas IV-VI, sale dydaktyczne, sanitariaty, powierzchnie komunikacyjne, zaplecza gospodarcze, pokój nauczycielski, zaplecza sal dydaktycznych. Powierzchnia użytkowa projektowanego budynku wynosić będzie 1721,12 m2. Zadanie zakłada również modernizację istniejących budynków szkoły podstawowej i gimnazjum.

Teraz z wielką przyjemnością będziemy bacznie śledzić prace związane z rozbudową szkół. 

Od wielu lat oczekiwana rozbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Łysomicach rusza. Do przetargu, który został rozstrzygnięty 7 października br. wystartował jeden Wykonawca, który jak zatwierdziła komisja przetargowa spełnił wszystkie warunki przetargowe. Zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jednym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była najniższa cena. W oparciu o to kryterium Zamawiający w tym przypadku Gmina Łysomice przyznała jednej ofercie 100 pkt. W związku z powyższym jako najkorzystniejszą ofertę złożoną w postępowaniu wybrano Pana Tomasza Brzezińskiego prowadzącego działalność gospodarczą Przedsiębiorstwo Budowlane TB. Invest Tomasz Brzeziński z ceną za realizację zamówienia wynoszącą 11.581.542,24 zł.

Finalną częścią zakończenia prac związanych z procedurą przetargową było uroczyste podpisanie umowy dnia 21 października br. pomiędzy Gminą Łysomice, a Wykonawcą. Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę, wykonanie robót budowlanych oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. Po raz pierwszy w Gminie Łysomice projekt związany z robotami kubaturowymi realizowany jest w formule „zaprojektuj - wybuduj”.   Termin umowny wykonania niniejszego zadania wyznaczono na dzień 30 czerwca 2017 roku , natomiast przekazanie Gminie Łysomice prawomocnego pozwolenia na użytkowanie 15 sierpnia 2017 roku.  Zgodnie z koncepcją po wykonaniu zadania budynek nowo projektowany zespoli dwa budynki istniejące. Obiekty te po rozbudowie stworzą jedną spójną zabudowę o funkcji dydaktycznej.   

Ponadto Gmina Łysomice wyłoniła Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KSM Milewski do pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją wyżej wymienionego zadania.

Fotorelacja z uroczystego podpisania umowy z Wykonawcą poniżej:

Fotoreporter: Wojciech Lewicki

autor: Elwira Jarosz
Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
Konkurs plastyczny - 25 lat samorządu
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń