Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść


 

OTWARCIE ŚWIETLICY W KAMIONKACH MAŁYCH

18 października 2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Kamionkach Małych. Inwestycja ta zrealizowana była w ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Przedstawiciele: władz samorządowych, lokalnej społeczności, wykonawca inwestycji wraz z ks. Proboszczem Parafii św. Mikołaja w obecności gości i mieszkańców sołectwa dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi, otwierając w ten sposób nowo wybudowaną świetlicę wiejską. Obiekt poświęcił miejscowy proboszcz ks. Feliks Wnuk-Lipiński. Radna Emilia Zielińska przybliżyła historię powstania obiektu:

„Pomysł budowy świetlicy zrodził się wśród mieszkańców wsi, członków Kółka Rolniczego oraz ówczesnego sołtysa Adama Karpińskiego. 5 czerwca 2009 roku Stowarzyszenie Kółko Rolnicze w Kamionkach Małych zakupiło 0,5 ha działkę, a następnie rozpoczęło budowę obiektu we własnym zakresie w ramach swoich możliwości finansowych.Jednakże środki finansowe stowarzyszenia nie pozwoliły na ukończenie inwestycji. 27 maja 2012 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Kółka Rolniczego w Kamionkach Małych, na którym członkowie podjęli decyzję o nieodpłatnym przekazaniu działki wraz  z rozpoczętą budową świetlicy wiejskiej na rzecz Gminy Łysomice, która ukończy rozpoczętą inicjatywę „budowy świetlicy dla mieszkańców”. 13 września 2012r.-została jednogłośnie przyjęta Uchwała Nr XXIV/140/2012 Rady Gminy Łysomice w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości, a 12 grudnia 2012r. nastąpiło podpisanie aktu notarialnego potwierdzającego darowiznę na rzecz Gminy Łysomice. W lipcu 2013r. został złożony wniosek do Fundacji „ Ziemia Gotyku” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych Strategii rozwoju”- Odnowa i rozwój wsi- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Kwota przyznanego dofinansowania: wyniosła 302.000,00 zł, a całkowity koszt zadania to 647.965,36 zł „

Przekazanie mieszkańcom świetlicy stało się okazją do podziękowań wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji inwestycji.  W podziękowaniu radna Emilia Zielińska i sołtys Iwona Skrzypczak przekazały kwiaty i produkty regionalne-nalewki.

Na mieszkańców czekała słodka niespodzianka w postaci tortu ze zdjęciem obiektu. Uroczystość uświetnił występ Sławomira Łopuszyńskiego z Frank Sinatra Recital. Wieczorem odbyła się zabawa taneczna dla mieszkańców, którą poprowadzili Paulina i Dominik.

Należy życzyć mieszkańcom, aby nowo wybudowana i wyposażona świetlica stała się miejscem, które będzie sprzyjało integracji, inspirowało do działań i w którym będzie biło serce lokalnej społeczności.

Autor zdjęć Artur Kurek


 

Budowa świetlicy wiejskiej w Kamionkach Małych wraz z wiatą na ognisko

 

Termin realizacji projektu:   19.12.2013 r. – 31.10.2014 r.

Całkowita wartość projektu:  647.965,36 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 302.000,00 zł.

Opis projektu:  W centrum wsi wybudowano świetlicę wiejską o powierzchni użytkowej 188 m² wraz z drewnianą wiatą na ognisko. Zagospodarowano teren wokół nowopowstałej świetlicy – wyrównano teren, posiano trawę, powstało pole namiotowe oraz parking. Teren ogrodzono. Zaplanowano utworzenie stałej i okresowej ekspozycji przedmiotów codziennego użytku, które wyszły z użycia - ręczne robótki, czy fotografie wsi z dawnych lat, o wartości historycznej. Projekt ma charakter innowacyjny  ze względu na planowaną organizację tzw. turystyki weekendowej - noclegi  na polu namiotowym, zaplecze sanitarne dla dziewcząt      i chłopców w świetlicy. Ognisko znajdować się będzie pod specjalną wiatą z ławeczkami       i stołami, co sprzyjać będzie organizowaniu spotkań plenerowych. Pobyt na terenie świetlicy będzie świetną okazją do zapoznania się z historią i kulturą tego obszaru. Możliwość noclegu stanowić będzie atrakcję również dla turystów, jeżdżących na wycieczki rowerowe nad pobliskie jezioro. 

Lidia Zwierowicz
Inspektor ds. pozyskiwania
funduszy unijnych

Zdjęcia po realizacji projektu

Zdjęcia z realizacji inwestycji kwiecień 2014

Zdjęcia przed realizacją inwestycji

Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
Otwarcie przedszkola w Papowie Toruńskim
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń