Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść


Zadanie pn. ,,Edukacja ekologiczna poprzez budowę ścieżki dydaktycznej w miejscowości Turzno” zrealizowano w ramach Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

*długość ścieżki 570 m.

* koszt budowy ścieżki wyniósł razem 424 734,32zł.

* planowane dofinansowanie obejmie ponad 260.000,00 zł

* lata realizacji 2012-2013

To projekt nowatorski w naszej gminie, który polegał na stworzeniu ścieżki dydaktycznej na terenie sąsiadującym z terenem Zespołu Szkół nr 2 w Turznie wraz z uporządkowaniem drzewostanu oraz wyposażeniem w elementy małej architektury. Powstała ścieżka żwirowa z betonowymi obrzeżami o długości 570 m. Wzdłuż ścieżki ustawione są tablice informacyjne na temat starych drzew znajdujących się na tym terenie (głównie dębów), drewniane ławki, kosze na śmieci. Zawieszono budki lęgowe i karmniki dla ptaków, postawiono paśnik dla zwierząt. Powstała też ścieżka sensoryczna z elementami różnej nawierzchni, wiata z ławo-stołami oraz scena z drewna i miejsce na ognisko. Ustawiono w miejscach atrakcyjnych widokowo 2 drewniane ramy do prowadzenia zajęć plastycznych. Mogą odbywać się tu szkolne zajęcia terenowe z zakresu przyrody, biologii, geografii, fizyki oraz kół zainteresowań. Zajęcia te, poprzez aspekt praktyczny: przeprowadzanie doświadczeń, realizację wybranych projektów uczniowskich, zajęcia przy stanowiskach meteorologicznych itp. przyczynią się do podniesienia poziomu edukacji w zakresie szeroko rozumianych nauk przyrodniczych. Teren jest również otwarty dla wszystkich mieszkańców gminy chcących skorzystać z walorów przyrodniczych terenu. Projekt rozpoczęto w roku 2012. Do użytku oddano w maju 2013 roku.

Projekt promowano w Telewizji Polskiej w programie SAMORZĄD. EU dnia 26.06.2013 r. oraz dwukrotnie w lipcu. Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia programu na stronie Telewizji Polskiej http://www.tvp.pl/bydgoszcz/edukacja/samorzadeu/wideo/2606/11564081.

Zdjęcia po realizacji inwestycji czerwiec 2013 r.

Zdjęcia z realizacji inwestycji 2012/2013

Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
Pierwsza taka uroczystość w naszej gminie
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń