Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść

Jesteś tutaj: 


III Sesja Rady Gminy Łysomice – 22 grudnia 2014 r

       22 grudnia br. o godz.1500 Radni zebrali się na III Sesji Rady Gminy.

W sesji uczestniczyli: Wójt Gminy – p. Piotr Kowal, Sekretarz Gminy – p. Bożena Cieplińska, Skarbnik Gminy – p. Monika Szczypska, Radca Prawny – p. Magdalena Chrzanowska – Thiede, Sołtysi, Przewodniczący Rad Sołeckich, Przedstawiciele GZK – p. Jolanta Jędrzejewska i p. Marek Ozimek, Kierownik GOPS – p. Zofia Karpa  oraz mieszkańcy gminy.

Po przyjęciu porządku obrad radni przeszli do debaty nad projektami uchwał.

W toku przeprowadzonych głosowań Radni podjęli następujące uchwały w sprawie:

- nadania nazwy ulicy w m. Lulkowo,
- nadania nazw ulicom w m. Turzno,
- zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
  odprowadzania ścieków oraz pozostałych opłat dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Gostkowie,
- uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łysomice,
- zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
- wynagrodzenia Wójta Gminy Łysomice,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łysomice na rok 2014,
- ustalenia wykazu wydatków, które wygasają z upływem roku budżetowego,
- zatwierdzenia rocznego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.

Po podjęciu uchwał Radni przystąpili do przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Łysomice na 2015 rok, jak również do przyjęcia Planów Pracy na 2015 rok Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Problemów Społecznych.

Ponadto Radni i wszyscy biorący udział w obradach sesji z uwagą wysłuchali Wójta Gminy, który złożył sprawozdania z działalności Wójta między sesjami oraz z realizacji uchwał Rady Gminy.

Po wyczerpaniu porządku obrad Sesji Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy złożyli życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2015 roku.

Na zakończenie Sesji wszyscy wspólnie przy akompaniamencie skrzypiec zaśpiewali kolędę „Przybieżeli do Betlejem”

Elżbieta Grzecznowska
Biuro Rady Gminy

następna strona »

Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń