Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść


Realizacja małych projektów w 2013 roku 

W 2013 roku Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice opracowało i przekazało do Urzędu Marszałkowskiego, za pośrednictwem Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania, 4 Wnioski o przyznanie pomocy na następujące zadania: „Budowa placu zabaw w Różankowie”, „Budowa placu zabaw w Piwnicach”, „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wytrębowicach” i „Zakup wyposażenia do Regionalnej Izby Historii i Tradycji”. Obecnie jest przygotowywana dokumentacja do tych projektów (Zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, Kosztorys inwestorski, Projekt budowlany, Umowy – Użyczenia, Interpelacja do Izby Skarbowej oraz wiele innych niezbędnych dokumentów, które należy przedłożyć na etapie sprawdzania tych wniosków). Chcę nadmienić, że Gmina Łysomice wykorzystała już w 2012 r. limit przyznanych środków na małe projekty, a pozostały jeszcze do wykorzystania, środki przeznaczone dla organizacji pozarządowych. W tej sytuacji Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice, podjęło się trudnego zadania, jakim jest opracowanie, realizacja i rozliczenie  operacji w ramach małych projektów. Trzeba podkreślić, że jesteśmy chyba obecnie jedyną organizacją pozarządową na terenie gminy Łysomice, która posiada wszystkie wymagane dokumenty potrzebne do realizacji tych projektów.  

W tym roku nasze stowarzyszenie będzie obchodziło 10-lecie działalności (4 marca 2003 r.). Na tę okoliczność organizacja nasza, w ramach bardzo dobrej współpracy z Gminą Łysomice, przygotowała i przekazała w 2012 r. Wniosek w ramach małych projektów „Utworzenie tablic informacyjnych na terenie Gminy Łysomice”. Obecnie są przygotowywane końcowe dokumenty, niezbędne do podpisania umowy. Jeżeli wszystko będzie dobrze, to w drugiej połowie 2013 r. przekażemy 11 sołectwom, 14 nowych tablic informacyjnych. Jednocześnie, są przygotowywane takie same nowe tablice informacyjne dla pozostałych sołectw z budżetu gminy. Prawdopodobnie w marcu te tablice będą już przekazywane sołectwom.

autor: M. Komuda, data: 2013-02-27
Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
Przebudowa ulicy Leśnej w Papowie Toruńskim – Osieki
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń