Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść


 

W dniu 04.07.2012 r. podpisano umowę pomiędzy Gminą Łysomice, a Firmą TB INVEST Tomasz Brzeziński z Gdańska na realizację zadania pn. ,, Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świerczynkach wraz z wyposażeniem”.

Koszt robót budowlanych wyniesie 2.425.664,02 zł, zostaną poniesione również koszty ogólne, m.in. takie jak nadzór inwestorski, promocja projektu. Projekt został obęty dotacją z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, planowane dofinansowanie wyniesie ok. 1.500.000 zł. Zakończenie projektu -  czerwiec 2013 r.

Celem projektu jest rozwój infrastruktury wykorzystywanej dla celów
edukacyjnych na obszarach wiejskich dla podniesienia jakości kształcenia prowadzącego do zwiększenia poziomu wykształcenia. Do szkoły uczęszcza 100 dzieci. W wyniku rozbudowy powstanie ponad 800 m² powierzchni użytkowej, szkolnej. Projekt przewiduje powstanie sal dydaktycznych przyrodniczej, matematycznej polonistycznej i artystycznej. Powstaną także sale do edukacji wczesnoszkolnej, również dla klasy ,,0”, węzeł kuchenny (catering), świetlico-stołówka. Nowopowstałe skrzydło szkoły zostanie wyposażone w podstawowe meble szkolne, zakupione zostanie też wyposażenie do pracowni tematycznych, w tym komputery z oprogramowaniem. Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na cele dydaktyczne będą właściwie doświetlone światłem naturalnym poprzez okna oraz witryny okienne. Uroczyste otwarcie nowego skrzydła szkoły odbyło się 2 września podczas rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014. Inwestycja rozbudowy jest pierwszym etapem z przewidzianych trzech do realizacji – drugi polegać będzie na termomodernizacji budynku istniejącego, a trzeci polegać będzie na budowie sali gimnastycznej.

Projekt promowano w Telewizji Polskiej w programie SAMORZĄD. EU dnia 26.06.2013 r. oraz dwukrotnie w lipcu. Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia programu na stronie Telewizji Polskiej http://www.tvp.pl/bydgoszcz/edukacja/samorzadeu/wideo/2606/11564081.

Zdjęcia po realizacji inwestycji czerwiec 2013 r.

Zdjęcia z realizacji inwestycji 2012/2013

Podpisanie umowy w dniu 04.07.2012 r

Tablica informacyjna

Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
Podpisanie umowy na Projekt Solarny
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń