Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść


 

Informacja dla osób niesłyszących!

Uprzejmie informujemy, że przy załatwianiu spraw w tut. urzędzie osoby niesłyszące  mogą skorzystać  z usług  pracowników samorządowych posługujących się językiem migowym, aby skorzystać  z takiej formy komunikacji  należy dokonać  zgłoszenia na załączonym formularzu, co najmniej na trzy dni robocze przed planowaną wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej sekretariat@lysomice

- faxu    56 678-35-05;

lub złożyć osobiście w sekretariacie urzędu na parterze.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych  środkach komunikowania się  (Dz. U. nr 209, poz. 1243 ) usługa  ta jest bezpłatna dla osób uprawnionych tj. niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.  721 i Nr 171, poz. 1016 ze zm.).

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia  Wójt Gminy Łysomice zawiadamia  wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając inny możliwy termin lub wskazując inna formę realizacji uprawnień określonych w ustawie. 

Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
Konkurs plastyczny - 25 lat samorządu
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń