Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść


 

Od początku 2011 roku trwały prace związane z przygotowaniem wniosków do „Małych projektów”. Gmina Łysomice przygotowała i zdała do Fundacji LGD „Ziemia Gotyku” 5 wniosków, które po wstępnej weryfikacji zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego.

Instytucja Pośrednicząca po dokładnym sprawdzeniu wniosków i zaleceniu poprawek, 18 listopada 2011 r. podpisała Umowy Przyznania Pomocy na realizacje wszystkich złożonych wniosków.

Gmina Łysomice wszystkie operacje związane z małymi projektami zrealizowała w 2011 r., pomimo, że termin na wykonanie tych zadań jest do czerwca 2012 roku. Na początku tego roku Urząd Gminy Łysomice złożył 4 Wnioski o płatność do Urzędu Marszałkowskiego. W marcu zostanie złożony ostatni wniosek o płatność.

Wykonane operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie

lokalnych strategii rozwoju” na terenie Gminy Łysomice.
 

„Budowa placu zabaw w Turznie”: Realizacja tej operacji została wykonana na działce należącej do Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, która nieodpłatnie przekazała w ramach dzierżawy, teren na budowę placu zabaw. W centrum Turzna na placu zostały ustawione elementy zabawowe, które od początku budowy cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród najmłodszej społeczności. W ramach operacji zostały pobudowane następujące elementy placu zabaw: Zestaw zabawowy z wieżą, sprężynowiec „Motorek”, huśtawka wagowa „Ważka”, huśtawka podwójna, ścianka wspinaczkowa, regulamin placu zabaw, ławka- stół i kosz na śmieci. Całkowity koszt operacji wyniósł 22 214,54 zł, natomiast kwota przyznanej pomocy wynosi 12 394 zł.

„Budowa placu zabaw w sołectwie Kamionki Małe”. Ze względu na brak własnego gruntu przez Gminę Łysomice, budowa placu zabaw miała miejsce na działce, której właścicielem jest Stowarzyszenie „Kółko Rolnicze”. Dzięki przychylności tej organizacji, gmina mogła podjąć się realizacji projektu, o który mieszkańcy Kamionek Małych zabiegali już kilka lat. Przy drodze biegnącej do Ośrodka Wypoczynkowego nad jeziorem kamionkowskim został pobudowany plac zabaw, w którego skład wchodzą następujące elementy: Zestaw zabawowy z wieżą, sprężynowiec „Motorek”, huśtawka wagowa „Ważka”, huśtawka podwójna, ścianka wspinaczkowa, regulamin placu zabaw, kosz na śmieci i ławka-stół. Całkowity koszt operacji wyniósł 22 606,28 zł, natomiast kwota przyznanej pomocy wynosi 12 782 zł.

„Budowa placu zabaw w Tylicach”. Od kilku lat mieszkańcy Tylic ubiegali się o postawienie placu zabaw w ich miejscowości. Jednak dopiero w 2011 roku udało się zrealizować te plany, tym bardziej że teren, na którym pobudowano plac zabaw, należy do Gminy Łysomice. Obecnie Tylice mogą poszczycić się posiadaniem ładnego kompleksu rekreacyjno-sportowo-kulturalnego, ponieważ na jednej działce jest świetlica wiejska, plac zabaw oraz boisko sportowe. W ramach operacji pobudowano następujące elementy: Zestaw zabawowy z wieżą, sprężynowiec „Motorek”, huśtawka wagowa „Ważka”, huśtawka podwójna, regulamin placu zabaw, kosz na śmieci i ławka-stół. Całość placu zabaw została ogrodzona płotkiem drewnianym myśliwskim. W marcu zostanie złożony wniosek o płatność.  Całkowity koszt operacji wyniósł 24 143,40 zł, natomiast kwota przyznanej pomocy wynosi 13 777 zł.

„Budowa trzech boisk piłkarskich przy Wiejskim Ośrodku Społeczno – Kulturalnym w Zakrzewku”.  Nowatorski wniosek został zrealizowany na działce, której właścicielem jest Gmina Łysomice. W 2009 r. została wyremontowana i zmodernizowana świetlica wiejska w ramach PROW, teraz powstał ładny kompleks sportowy w ramach działania 413 (operacje z zakresu małych projektów). Na terenie dużego boiska piłkarskiego pobudowano trzy małe boiska do piłki nożnej, piłki siatkowej oraz do koszykówki. Po kilkunastu latach funkcjonowania dużego boiska piłkarskiego, społeczeństwo Zakrzewka stwierdziło, że bardziej wykorzystane będą trzy różne boiska, których budowa spowoduje większy udział mieszkańców i osób ościennych w życiu kulturalno – sportowym Wiejskiego Ośrodka Społeczno – Kulturalnego w Zakrzewku. Całkowity koszt operacji wyniósł 36 245,00 zł, natomiast kwota przyznanej pomocy wynosi 21 203 zł.

Zakup wyposażenia do Centrum Animacji Kultury w Łysomicach”.  W 2010 r. Gmina Łysomice zakupiła budynek (tzw. „Markus”) z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz pomieszczenia biurowe. Budynek wymagał gruntownego remontu i modernizacji oraz zakupu wyposażenia do świetlicy. W ramach działania 413 – operacje z zakresu małych projektów, udało się pozyskać dotację na zakup następującego wyposażenia: 12 stołów składanych, szafa wnękowa, 40 szt. krzeseł i 3 wieszaki. Dzięki realizacji tej operacji „Centrum Animacji Kultury w Łysomicach” jest placówką, która skupia wokół siebie życie lokalnej społeczności. Wyremontowany budynek umożliwia sprawne funkcjonowanie świetlicy wiejskiej a jej wyposażenie jest atutem do efektywnej organizacji życia kulturalnego na wsi. Dowodem na to są spotkania Rady Sołeckiej z mieszkańcami, organizacja spotkania z radnymi gminy, spotkanie „andrzejkowe”, mała zabawa sylwestrowa, itp. Całkowity koszt operacji wyniósł 25 405,06 zł, natomiast kwota przyznanej pomocy wynosi 14 458 zł.   

Dzięki realizacji operacji na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju w ramach działania 413 – operacje z zakresu małych projektów, wzrosła atrakcyjność turystyczna Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku”, poprawiła się estetyka miejscowości oraz wzrosła aktywność społeczna mieszkańców, na terenach gdzie realizowano operacje z zakresu małych projektów.

Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
Remont świetlicy i budow amfiteatru w Wytrębowicach
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń