Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść

Jesteś tutaj: 

 


WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO
- rok szkolny 2011/2012

(refundacja do wysokości przyznanego stypendium) 

1.      PODRĘCZNIKI SZKOLNE, LEKTURY SZKOLNE
2.      ZESZYTY
3.      POMOCE DYDAKTYCZNE (np.: słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, itp.)
4.      ARTYKUŁY SZKOLNE (np. piórnik, bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina)
5.      TORNISTER (plecak szkolny)
6.      OBUWIE SPORTOWE NA W-F (raz na semestr)
7.      STRÓJ NA W-F (raz na semestr)
8.      STRÓJ GALOWY wymagany przez szkołę
9.      PRZYBORY DO NAUKI ZAWODU (potwierdzone przez szkołę)
10.  OKULARY KOREKCYJNE
11.  KOMPUTER, OPROGRAMOWANIE, CZĘŚCI DO KOMPUTERA
12.  TUSZE DO DRUKAREK, MULTIMEDIALNE PROGRAMY EDUKACYJNE, POKRYCIE KOSZTÓW ABONAMENTU INTERNETOWEGO (od IX do VI)
13.  BIURKO, KRZESŁO DO BIURKA
14.  BASEN (strój kąpielowy, klapki, rachunki za korzystanie z basenu)
15.  POZALEKCYJNE ZAJĘCIA EDUKACYJNE (np. faktura za naukę języka obcego)
16.  WYCIECZKA SZKOLNA np. do instytucji kultury – potwierdzone przez szkołę

Faktury, bądź rachunki uproszczone, muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia. Istotne jest także by np. plecak, buty, strój sportowy itp. miały adnotację „szkolne”.

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 obowiązują faktury za:

 

1. Zakup podręczników, materiałów szkolnych - od czerwca 2011 r.
2. Abonament internetowy – od września 2011 r. do czerwca 2012 r.
2. Pozostałe kwalifikowane wydatki od sierpnia 2011 r. – wg wykazu wydatków kwalifikowanych.


Komunikat przypominający o wchodzących z dniem 1 stycznia 2012 r. zmianach zasad ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. 

Urząd Gminy Łysomice przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).

Podstawa prawna:

-art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),

- art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301),


 I   N   F   O   R   M   A   C   J   A 

Urząd Gminy Łysomice – Stypendia Szkolne informuje, że wnioski na Stypendia Szkolne (2011/2012) będzie można odbierać w siedzibie Urzędu Gminy w pok. nr 5 od dnia 22 sierpnia 2011 r.
 
Wnioski należy składać w terminie od dnia 1 września 2011 r. do 15 września 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łysomice pok. nr 5 w godzinach urzędowania.  

Bliższe informacje pod nr tel. /056/678-32-22 wew. 37


I N F O R M A C J  A
dotyczy świadczeń
z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO


Urząd Gminy w Łysomicach informuje, że wnioski dotyczące nowego okresu zasiłkowego tj. 01.10.2011 r. – 30.09.2012 r., będą przyjmowane od dnia 01.08.2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy pok. Nr 5 w godzinach urzędowania.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

                                                                Wójt Gminy Łysomice

                                                                                    Piotr Kowal


  I N F O R M A C J A!!!
dotyczy - zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
 

Urząd Gminy Łysomice – Świadczenia Rodzinne informuje, że wnioski dotyczące nowego okresu zasiłkowego tj.01.11.2011 –31.10.2012r., będą przyjmowane od dnia 01.09.2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy pok.Nr.5 w godzinach urzędowania.

     W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz  z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada , ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

                                                              Wójt Gminy Łysomice
                                                                                    Piotr Kowal

Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
Remont świetlicy i budow amfiteatru w Wytrębowicach
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń