Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść


 

 

 

Brąchnówko, dnia 10 sierpnia 2015 roku

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Ziemia Gotyku

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża

www.lgd.ziemiagotyku.com

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Szanowni Państwo;

w imieniu Zarządu Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyku i Wójta Gminy Łysomice, zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku.

Spotkanie poświęcone będzie dyskusji na temat problemów i potrzeb mieszkańców oraz oczekiwanych kierunków rozwoju gminy w kontekście współpracy ze społecznością lokalną z obszaru LGD „Ziemia Gotyku”.

 

Termin i miejsce spotkania:      3 września 2015 roku godz. 17.00

    Świetlica wiejska w Wytrębowicach

Planowany zakres tematyczny spotkania:

1) Rozwój lokalny w ramach inicjatywy Leader dla PROW 2014-2020 oraz K-P RPO2014-2020

2) Analiza SWOT i analiza problemów obszaru oraz wytyczenie celów rozwojowych obszaru LSR

3) Konsultacje indywidualne w zakresie koncepcji LSR.

 

Prosimy o potwierdzenie zamiaru przybycia na spotkanie  - telefonicznie 607 745 091

 lub mailowo biuro@ziemiagotyku.com do dnia 28 sierpnia 2015 r.

 

 

Serdecznie zapraszamy!


Włącz się w przygotowanie strategii LGD Ziemia Gotyku

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku (LGD) od lipca rozpoczęła prace nad nową strategią rozwoju obszaru gmin wiejskich Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie oraz Miasta Chełmża. Strategia jest opracowywana z szerokim zaangażowaniem mieszkańców w ramach tzw. RLKS – Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. W ramach planowanej strategii na lata 2016-2023 LGD będzie dysponowała środkami na rozwój społeczny i gospodarczy obszaru m.in. premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dofinansowanie do rozwoju mikro i małych firm oraz przetwórstwa, rewitalizację przestrzeni publicznej, podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do włączenia się w przygotowanie strategii: wyrażenie swojej opinii poprzez wypełnienie ankiet dostępnych na stronie www.lgd.ziemiagotyku.com oraz udział w spotkaniach konsultacyjnych zgodnie z harmonogramem: 20.08.2015 – Szkoła Podstawowa w Kończewicach gm. Chełmża, 26.08.2015 – Miejski Ośrodek Kultury  w Chełmży, 27.08.2015 – świetlica w Brąchnowie g. Łubianka, 2.09.2015 Gminny Ośrodek Kultury w Papowie Biskupim,  3.09.2015 – świetlica w Wytrębowicach gm. Łysomice. Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godzinie 17.00.

Serdecznie zapraszamy na spotkania i na indywidualne konsultacje w biurze LGD
(pałac w Brąchnówku gm. Chełmża) w każdy poniedziałek i środę w godzinach 10.00-14.00. Kontakt do biura: Tel. (56) 610 80 17, kom. 607 745 091, e-mail: biuro@ziemiagotyku.com

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Poddziałanie „Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 


Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD) podjęła prace nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2020, której głównym celem będzie aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Miasta i Gminy Chełmża,  Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie. W związku z tym, że w ramach strategii będzie dostępnych wiele środków na rozwój podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz instytucji otoczenia biznesu, prowadzimy aktualnie badanie dotyczące lokalnej przedsiębiorczości. Udzielone odpowiedzi w tej ankiecie pozwolą nam dokładnie zdiagnozować problemy przedsiębiorców na obszarze LGD oraz podjąć działania w celu ich rozwiązania. Zapraszamy do udziału w ankiecie.

Wersja online ankiety jest w zupełności anonimowa.

Można ją wypełnić poprzez kliknięcie na poniższy link:

https://docs.google.com/forms/d/1qDlCSMbpNxnB6cvLI_zKHH-fde2FKTy5g66Tmveuh-E/viewform

Ponadto pomysły na pozyskanie dotacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemia Gotyku można zgłaszać:

https://docs.google.com/forms/d/1dkBRtTGnwpno1Ipr_Yx8-1_5w-JCh3G-3o86F-lc9e8/viewform

Zapraszamy do współpracy!
Pozdrawiam

Mariola Epa-Pikuła
Wiceprezes Zarządu Fundacji
„Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania
tel. 607 – 772 – 689
e-mail: lgd@ziemiagotyku.com
www.ziemiagotyku.com
www.szlaktradycji.pl

następna strona »

Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
Orlik w Gostkowie
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń