Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść


 

Projekt „Lepsze Jutro”  - Konferencja Podsumowująca

 

Dnia 11 grudnia odbyła się Konferencja Podsumowująca Projekt: „Lepsze Jutro” w 2013r., która miała na celu sprawozdanie z działań i promocję rezultatów. Spotkanie odbyło się w OBERŻY POLSKIEJ „KUŹNIA” w Łysomicach.  Obecni byli uczestnicy Projektu oraz zaproszeni goście. Urząd Gminy w Łysomicach reprezentowali: Pan Roman Wojda - Przewodniczący Rady Gminy, Pan Piotr Kowal - Wójt Gminy Łysomice, Pani Monika Szczypska - Skarbnik Gminy, Pan Marek Komuda - Stanowisko ds. Zatrudnienia, Zaopatrzenia, Promocji Gminy. Sołectwo Kamionki Małe reprezentowała Pani Iwona Skrzypczak – Sołtys Kamionek Małych oraz Pani Emilia Zielińska - Radna Okręgu Kamionki Duże/ Kamionki Małe. Po oficjalnym powitaniu wszystkich zaproszonych, kilka słów do zgromadzonych skierowała Pani Malwina Żołądek - Przedstawiciel Wykonawcy, który przeprowadził zlecone zajęcia w ramach projektu. Następnie została przedstawiona prezentacja, obrazująca wszystkie działania zorganizowane i zrealizowane przez Wykonawcę. W dalszej części Gminny Ośrodek przedstawił przebieg działań, które nie zostały zlecone, ale zrealizowane przez GOPS oraz  podsumowanie ubiegłych lat. Po prezentacji  kilka słów do uczestników skierował Wójt Gminy Łysomice, po czym nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia Projektu: „Lepsze Jutro” dla 30 uczestników w 2013 roku.

Projekt Gminnego Ośrodka jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej wdrażany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Projekt zakłada aktywizację 54 osób z terenu Gminy Łysomice poprzez zastosowanie kompleksowego systemu wsparcia od I 2012 do XII 2013r.                                                                                 

                                                                                                                                                                                                             Kierownik GOPS   

                                                                                                                                                                                                                                      Zofia Karpa

następna strona »

Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
Szkoły Podstawowej w Świerczynkach
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń