Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść


Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kulturalnego w Gostkowie, Wiejskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Zakrzewku oraz wyposażenie placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Społeczno Kulturalnym w Zakrzewku.
 
Dofinansowanie z PROW, Działanie 313,322, 323 Odnowa i rozwój wsi  to 37.102,00 zł.  na wyposażenie świetlic.
Całkowita wartość inwestycji 338 625,93 zł.
 
Inwestycję zakończono w czerwcu 2010 r.
 
W dniu 26 stycznia 2010 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Łysomice, reprezentowaną przez Wójta Gminy, mgr inż. Piotra Kowala, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, mgr Moniki Szczypskiej, a Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym ,,Prodomo+” Laszuk Marcin, ul. Polna 21 86-200 Chełmno, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość umowy na roboty budowlane wynosiła 275 872,78 zł. W ramach inwestycji wykonano remont w dwóch obiektach świetlic w miejscowościach Zakrzewko i Gostkowo. Prace polegały m.in. na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, naprawie dachu, termomodernizacji – docieplenia, instalacji wod-kan, instalacji elektrycznej. Ponadto, w ramach wyposażenia świetlic, zakupiono m.in. stoły, krzesła, szafy, lodówki, laptopy. Dokonano też zakupu placu zabaw dla miejscowości Zakrzewo.
autor: Lidia Zwierowicz

Po zakończeniu prac remontowych - Gostkowo

Po zakończeniu prac remontowych - Zakrzewko

Gostkowo

Zakrzewko

Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
Termomodernizacja świetlicy w Turznie
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń