Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść


Budowa Kompleksu Boisk Sportowych Ogólnodostępnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Łysomicach

 
W dniu 14 maja 2010 roku zawarto Umowę, pomiędzy Gminą Łysomice reprezentowaną przez Wójta Gminy oraz Skarbnika Gminy, a Konsorcjum GKL Grzegorz Kopiczyński z Nowego Miasta Lubawskiego oraz  ACTIVA Longin Witkowski z Łodzi. Przedmiotem niniejszej umowy było wykonanie „Budowy Kompleksu Boisk Sportowych Ogólnodostępnych Przy Zespole Szkół Nr 1 w Łysomicach ”. Inwestycja ta, jest przeznaczona do celów wypoczynku i rekreacji. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi 18 września 2010 roku. Wartość robót budowlanych wynosi : 1.256.706,87 złotych. Obiekt został zlokalizowany przy Sali gimnastycznej przy ZS Nr 1 w Łysomicach.  
 
Zakres zagospodarowania terenu inwestycji obejmuje budowę :
- boiska do piłki nożnej – (dł. 59,00 m; szer. 32,00m; pow. użytkowa boiska 1888,00 m2, pow. zabudowy boiskiem 1902,60 m2) nawierzchnia syntetyczna tzw. sztuczna trawa z zasypką granulatem gumowym i piaskiem kwarcowym, na powierzchni obramowanej obrzeżem usytuowanym po obwodzie boiska,
- boiska do siatkówki plażowej – (dł. 22,00 m; szer. 14,00m; pow. użytkowa boiska 352,00 m2, pow. zabudowy boiskiem 469,55 m2)  nawierzchnia naturalna – piasek drobny, na powierzchni obramowanej obrzeżem po obwodzie boiska,
- bieżni okrężnej – (czterotorowa o szer. 4,22 m  z torami o rozstawie osiowym 4x91,5 cm; pow. użytkowa bieżni 906,16 m2, pow. zabudowy bieżnią 940,70 m2) wykonana będzie wokół boiska do piłki nożnej, nawierzchnia poliuretanowa, obramowana obrzeżem,
- stanowiska do skoku w dal i wzwyż  z rozbiegiem -o nawierzchni poliuretanowej i ze skocznią piaskową o wymiarach 9,0 x 3,0;  sprzężonym z bieżnią okrężną (pow. użytkowa skoczni 65,40 m2, pow. zabudowy skocznią 69,50 m2),
- zaplecza sanitarnego - kompleksu boisk w formie dwóch jednostanowiskowych kontenerowych pomieszczeń sanitarnych (średnica zew. 2,20 m – wg rozw. Kat. F. INTERCESSOR, pow. użytkowa budynku 6,78 m2, pow. zabudowy budynkiem 8,30 m2),
- stanowiska do pchnięcia kulą - o nawierzchni gruntowej ulepszonej (pow. użytkowa rzutni pchnięcia kulą 155,00 m2, pow. zabudowy rzutnią 159,30 m2),
- budowa ciągów komunikacyjnych - łączących obiekt z kompleksem budynków szkolnych i drogą publiczną – jako samodzielny wjazd z ulicy gminnej,
- oświetlenia - kompleksu boisk z naświetlaczami i instalacją odgromową
- ogrodzenia- boisk sportowych i terenu służebnego dla projektowanego kompleksu boisk wraz z bramą wjazdową i furtką (4,00m),
- infrastruktury technicznej - podziemnej obsługującego obiekt .
 
Dodatkowo parametry :
- zabudowy cokołem ogrodzenia boisk – powierzchnia fundamentu cokołu ogrodzenia boisk (dł. ogrodzenia 335 mb) 67,0 m2 ,
- nawierzchnie chodnikowe i inne utwardzenia : obszar ogrodzenia (pow. nawierzchni chodnikowych 171,0 m2 , pow. drogi wjazdowej 38,0 m2 , pow. nawierzchni płyty widowni ze schodami 136,30 m2)
- nawierzchnie drogowo – chodnikowe i inne utwardzenie: obszar placu szkolnego ogólnodostępnego (pow. nawierzchni chodnikowych 47,00 m2 ; pow. nawierzchni drogowych 250,00 m2 ),
- zieleń izolacyjno- ozdobna – powierzchnia zieleni trawiastej w obszarze ogrodzenia – 2805,00 m2.
autor: Lidia Zwierowicz, data: 11.08.2010
Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
Szkoły Podstawowej w Świerczynkach
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń