Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść

Jesteś tutaj: 

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu
MOJE BOISKO ORLIK 2012
 
Dnia 05 lipca 2010 roku została zawarta Umowa, pomiędzy Gminą Łysomice reprezentowaną przez Wójta Gminy oraz Skarbnika Gminy, a Firmą Kaszub – Dariusz Kaszub z Kiełpina –Leszno. Przedmiotem niniejszej umowy było wykonanie „Budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu - MOJE BOISKO ORLIK 2012 -”. Inwestycja ta, jest przeznaczona do celów wypoczynku i rekreacji. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi 30 października 2010 roku. Wartość robót budowlanych wynosi : 1.195.599,99 złotych. Obiekt został zlokalizowany w miejscowości Gostkowo, gm. Łysomice. 
 
Zakres zagospodarowania terenu inwestycji obejmuje budowę :
- boiska do piłki nożnej – (dł. 62,00 m; szer. 30,00m; pow. zasadnicza boiska 1860,00 m2 + tren do cokołu ogrodzenia 18,32 m2, łącznie 621,46 m2 ) nawierzchnia syntetyczna z ogrodzeniem po obwodzie boiska,
- boiska do koszykówki i siatkówki – (dł. 35,10 m; szer. 19,10m; pow. boiska 613,11 m2+ teren do cokołu ogrodzenia 8,35 m2 , łącznie 621,46 m2) nawierzchnia syntetyczna z ogrodzeniem po obwodzie boiska,
- zaplecza boisk – ORLIK 2012 (dł. 18,72 m, szer. 6,72 m, pow. zabudowy 125,79 m2 w tym pow. podcienia 15,32 m2),
- stanowiska do pchnięcia kulą - o nawierzchni gruntowej ulepszonej (pow. użytkowa rzutni pchnięcia kulą 155,00 m2, pow. zabudowy rzutnią 159,30 m2),
- ciągu komunikacyjnego 
- oświetlenia - kompleksu boisk z naświetlaczami i instalacją odgromową
- ogrodzenia- terenu z bramą wjazdową i furtką wejściową, bramą w ogrodzeniu pośrednim oraz furtką w grodzeniu zewnętrznym w połowie długości boiska do piłki nożnej (fundament pod ogrodzeniem pow. 86,78 m2),
- infrastruktury technicznej  podziemnej wg opracowania indywidualnego, zgodnie z decyzją i warunkami miejscowymi,
- zjazdu z drogi gminnej (z wykorzystaniem zjazdu istniejącego), łączącego zespół boisk z podstawowym układem komunikacyjnym wraz z urządzeniem parkingu,
- nasadzenie zieleni, które ma służyć jako bariera nawiewania pyłu (latem) i śniegu (zimą) z sąsiednich pól. 
 
Dodatkowo parametry :
- utwardzenia (w obrębie ogrodzenia) pow. 160,01 m2 ,
- utwardzenia ( poza ogrodzeniem) pow. 1488,86 m2 ,
- zieleń (w obrębie ogrodzenia) pow. 293,19 m2,

- zieleń (poza ogrodzeniem) pow.2612,74 m2.

autor: Lidia Zwierowicz, data: 12.08.2010

Uroczyste otwarcie Orlika - 16.11.2010

Podpisanie umowy i plac pod budowę..

Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
Remont świetlicy i budow amfiteatru w Wytrębowicach
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń