Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść

Jesteś tutaj: 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ – ULICY KOŚCIELNEJ
W PAPOWIE TORUŃSKIM

W dniu 12 listopada br. Wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal w imieniu Gminy Łysomice podpisał umowę z Wykonawcą Panem Rafałem Kalinowskim Prezesem Zarządu  Przedsiębiorstwa Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. z Wąbrzeźna na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej – ulicy Kościelnej w Papowie Toruńskim. Postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej na odcinku 1,548 km, w tym w szczególności wykonanie nowej nawierzchni z masy bitumicznej z poszerzeniem drogi do 4,5 m. Termin zakończenia zadania 12 grudnia br. Ponadto Gmina Łysomice złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie wyżej wymienionego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawko - Pomorskiego.  Obecnie trwa weryfikacja wniosku.


Drogi nasze drogi…

Od początku 2014 roku na terenie gminy Łysomice rozpoczęto wiele inwestycji polegających na remoncie i modernizacji dróg gminnych i powiatowych. Prace odbywają się między innymi w ramach współpracy gminy Łysomice ze Starostwem Powiatowym w Toruniu. W zakres rzeczowy zadań wchodzi zmiana nawierzchni dróg oraz poprawienie bezpieczeństwa w ruchu poprzez budowę chodników i dróg rowerowych.

Nową nawierzchnię otrzymały n/w drogi powiatowe:

Zakrzewko – Tylice na odcinku 1000 m

ZDJĘCIE NR 1

Morczyny – Kamionki Małe na odcinku 6 715 m

ZDJĘCIE NR 2

Kamionki Małe – Turzno na odcinku 2 624 m

ZDJĘCIE NR 3

Jedną z bardzo oczekiwanych inwestycji jest chodnik przy drodze powiatowej relacji Turzno – Gronowo o długości 450 m i  szerokości 1,5 wraz z oświetleniem. Budowa pięknego chodnika z kostki brukowej przy ulicy Gronowskiej pozwoli na spokojne spacery swoim mieszkańcom, którzy ze względu na węzeł autostradowy „Turzno” mają wzmożony ruch przy swoich posesjach. 

ZDJĘCIE NR 4

Kolejnym chodnikiem poprawiającym bezpieczeństwo jest chodnik przy drodze powiatowej Turzno – Papowo Toruńskie o długości 5 065 m i szerokości 2 m. Do końca listopada tego roku zostanie wybudowanych 1 125 m tego chodnika.

ZDJĘCIE NR 4

Podobna inwestycja dotyczy chodnika łączącego miejscowości Łysomice – Ostaszewo wzdłuż drogi wojewódzkiej. Roboty przy położeniu nawierzchni asfaltowej trwają nieustannie i zdecydowanie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych. Zadanie wykonane jest w ramach Drogowych Inicjatyw Samorządowych prowadzonych przez Marszałka Województwa, który partycypuje w kosztach inwestycji.

ZDJĘCIE NR 5

Jednym z największych sukcesów współpracy gmin powiatu toruńskiego ze Starostwem Powiatowym w Toruniu jest projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Rezultatem tego przedsięwzięcia na terenie gminy Łysomice będzie ponad 35 km ścieżki rowerowej na trasie Toruń-Chełmża z odgałęzieniem umożliwiającym dojazd do ośrodka wypoczynkowego w Kamionkach Małych, oraz Toruń-Unisław, przez Różankowo i Świerczynki. Przy realizacji zadania wykonano już pieszojezdnię przy ul. Leśnej w Łysomicach, a leżące na jej fragmencie płyty drogowe zostaną przeniesione na ul. Kanałową, która tym samym zyska nową nawierzchnię szerokości 4,5 m.

ZDJĘCIE NR 7

Budżet Gminy Łysomice, oraz sprawność i wykwalifikowana kadra pracowników w okresie od stycznia do listopada br. przygotowała wiele przedsięwzięć gminnych przewidujących modernizację następujących dróg. W miejscowości Różankowo dokonano zmiany nawierzchni betonowej na asfaltową na odcinku o długości 130 mb. W Lulkowie przeprowadzono zmianę nawierzchni gruntowej na asfaltową, na odcinku o długości 130 mb.

ZDJĘCIE NR 8

W miejscowości Łysomice na ul. Jagodowej zmieniono nawierzchnię z gruntowej na asfaltową.  Inwestycja odbyła się na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 552 do ul. Astrowej.

ZDJĘCIE NR 9

Przystąpiono do zmiany nawierzchni ul. Storczykowej w Łysomicach na odcinku od ul. Ogrodowej do posesji kończąc placem manewrowym.

ZDJĘCIE NR 10

Wykonano nakładkę asfaltową na drodze w Gostkowie od drogi powiatowej (przy kościele) do drogi gminnej przy remizie OSP.

ZDJĘCIE 11

W ciągu najbliższych dwóch miesięcy Gmina Łysomice ma zaplanowane następujące prace drogowe:

- w Kamionkach Dużych na odcinku 270m istniejący asfalt zostanie wzmocniony nakładką asfaltową na odcinku 500 mb nawierzchnia gruntowa zostanie zmieniona na asfaltową.

- w Turznie na ul. Osiedlowej nastąpi dokończenie inwestycji, polegającej na położeniu drogi asfaltowej na całej jej długości. Obecnie znajdujące się tam płyty betonowe zostaną wymontowane i wbudowane w inną ulicę

- nowy asfalt otrzyma również ul. Wierzbowa w Łysomicach

- podobna inwestycja zostanie przeprowadzona w Papowie Toruńskim na ul. Heweliusza na odcinku od ul. Leśnej do ul. Ogrodowej. Odcinek ten zyska nawierzchnie asfaltową

- jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie ul. Kościelnej w Papowie Toruńskim Osieki.

1. Nakładka na odcinku trasy Zakrzewko-Tylice
2. Inwestycja na drodze powiatowej Morczyny - Kamionki Małe
3. Nowa nawierzchnia na drodze powiatowej Turzno - Kamionki Małe
4. Nowopołożony chodnik przy drodze powiatowej Turzno -Papowo Toruńskie
5. Prace przy chodniku Łysomice - Ostaszewo
6.Prace wykończeniowe chodnika przy ul. Gronowskiej w Turznie
7. Roboty przy ścieżce rowerowej na ul. Leśnej w Łysomicach
8.Prace drogowe w Lulkowie
9. Nowo wylany asfalt na ul. Jagodowej Łysomicach
10. Budowa ul. Storczykowej wraz z placem manewrowym w Łysomicach
11. Wykończenia gostkowskiej nakładki
Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
Podpisanie umowy na Projekt Solarny
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń