Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść


 

Projekt „Lepsze Jutro”  - rekrutacja rozpoczęta

 

Dnia 12 grudnia odbyła się Konferencja Podsumowująca Projekt: „Lepsze Jutro” w 2012r., która miała na celu podsumowanie działań, promocję rezultatów oraz przyszłą realizację zadań POKL w 2013r. Spotkanie odbyło się
w OBERŻY POLSKIEJ „KUŹNIA” w Łysomicach.  Obecni byli uczestnicy Projektu oraz zaproszeni goście. Urząd Gminy w Łysomicach reprezentowali: Pan Roman Wojda - Przewodniczący Rady Gminy, Pan Robert Kożuchowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy,  w imieniu Wójta Gminy Łysomice - Pani Bożena Cieplińska – Sekretarz Gminy. Sołectwo Gostkowo reprezentował Pan Kazimierz Wrzesiński – Sołtys Gostkowa. Po oficjalnym powitaniu wszystkich zaproszonych, kilka słów do zgromadzonych skierowała Pani Mirosława Kacprzak - Dyrektor Centrum Nauczania „LET`S GO” w Świeciu  – Wykonawca, który przeprowadził zlecone zajęcia w ramach projektu. Następnie Specjalista ds. szkoleń Pani Dorota Kurznik przedstawiła prezentację, obrazującą wszystkie działania zorganizowane
i zrealizowane przez Wykonawcę. W dalszej części Gminny Ośrodek przedstawił przebieg działań, które nie zostały zlecone, ale również zrealizowane przez GOPS oraz plan działań na rok 2013.  Po prezentacji nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia Projektu: „Lepsze Jutro” dla 26 uczestników w 2012 roku.

Projekt Gminnego Ośrodka jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej wdrażany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Projekt zakłada aktywizację 54 osób z terenu Gminy Łysomice poprzez zastosowanie kompleksowego systemu wsparcia od I 2012 do XII 2013 roku.                                                                                                                       

Projekt w 2013 roku nadal  kontynuują dwie uczestniczki, które skorzystały ze  skierowania i sfinansowania zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia w roku ubiegłym. W tym roku w ramach projektu 17 osób zostanie skierowanych do KIS w Łysomicach - na zajęcia dla rodziców z problemami opiekuńczo-wychowawczymi,
4 kobiety skorzystają ze szkolenia zawodowego o profilu gastronomicznym, 8 osób weźmie udział w Programie Aktywności Lokalnej dla sołectwa Kamionki Małe.  Szkolenia są bezpłatne, do udziału zapraszamy osoby nie pracujące - bezrobotne lub nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy. Rekrutacja uczestników odbywa się od marca 2013r.

Więcej informacji na temat Projektu i możliwości uczestnictwa można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Warszawska 19, 87-148 Łysomice, Nr  tel. (56) 674-89-30, kom. 501-804-049,
e-mail: gops@lysomice.pl.

                                           

następna strona »

Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
Konkurs plastyczny - 25 lat samorządu
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń