Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść


 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU UNIJNEGO

We wtorek 12 listopada br. w Świerczynach na terenie stacji uzdatniania wody, Wójt Gminy Łysomice oraz Przewodniczący Rady Gminy Łysomice mieli zaszczyt powitać licznie zebranych gości na uroczystym zakończeniu projektu pn. ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY ŁYSOMICE, WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TURZNO ORAZ STACJA UZDATNIANIA WODY W ŚWIERCZYNACH.

Wójt Gminy Pan Piotr Kowal podziękował za przybycie oraz za pomoc i zaangażowanie przy realizacji inwestycji. Po czym przystąpiono do uroczystego przecięcia wstęgi oraz poświęcenia obiektu przez ks. Władysława Erdmańskiego z parafii Gostkowo.

Ponadto zebrani goście w pomieszczeniu stacji, wysłuchali prezentacji wygłoszonej przez Pana Wójta na temat całej inwestycji, obejmującej takie etapy, jak:

1) BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TURZNO, LIPNICZKI – KONICZYNKA I PAPOWO PONIATÓWKA

2) BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TURZNO, TURZNO - KAMIONKI MAŁE ORAZ WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TURZNO

3) BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GOSTKOWO I FOLSĄG;

4) BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ŚWIERCZYNY.

 

Z okazji zakończenia projektu unijnego wzniesiono toast lampką wody pobranej z nowowybudowanej stacji uzdatniania. Następnie inspektor nadzoru niniejszego projektu omówił stronę technologiczną SUW.

Galerię zdjęć z powyższego zdarzenia zobaczycie Państwo poniżej:

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU UNIJNEGO

We wtorek 12 listopada br. w Świerczynach na terenie stacji uzdatniania wody, Wójt Gminy Łysomice oraz Przewodniczący Rady Gminy Łysomice mieli zaszczyt powitać licznie zebranych gości na uroczystym zakończeniu projektu pn. ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY ŁYSOMICE, WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TURZNO ORAZ STACJA UZDATNIANIA WODY W ŚWIERCZYNACH.

Wójt Gminy Pan Piotr Kowal podziękował za przybycie oraz za pomoc i zaangażowanie przy realizacji inwestycji. Po czym przystąpiono do uroczystego przecięcia wstęgi oraz poświęcenia obiektu przez ks. Władysława Erdmańskiego z parafii Gostkowo.

Ponadto zebrani goście w pomieszczeniu stacji, wysłuchali prezentacji wygłoszonej przez Pana Wójta na temat całej inwestycji, obejmującej takie etapy, jak:

1) BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TURZNO, LIPNICZKI – KONICZYNKA I PAPOWO PONIATÓWKA

2) BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TURZNO, TURZNO - KAMIONKI MAŁE ORAZ WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TURZNO

3) BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GOSTKOWO I FOLSĄG;

4) BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ŚWIERCZYNY.

Z okazji zakończenia projektu unijnego wzniesiono toast lampką wody pobranej z nowowybudowanej stacji uzdatniania. Następnie inspektor nadzoru niniejszego projektu omówił stronę technologiczną SUW.

Galerię zdjęć z powyższego zdarzenia zobaczycie Państwo poniżej:


Gmina Łysomice zrealizowała zadanie ,, Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łysomice, wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Turzno oraz stacja uzdatniania wody w Świerczynach”.

Całkowita wartość inwestycji to 11 505 351,47 zł, z tego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 65 % kosztów kwalifikowalnych.

Okres realizacji inwestycji obejmuje lata 2007 – 2013.

W RAMACH INWESTYCJI ZOSTAŁA WYKONANA:

1) budowa kanalizacji sanitarnej Turzno, Lipniczki – Koniczynka i Papowo Poniatówka,

2) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turzno, Turzno - Kamionki Małe oraz wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Turzno,

3) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gostkowo i Folsąg,

4) budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Świerczyny.

Pierwszym etapem projektu było zadanie ,,Budowa kanalizacji sanitarnej Turzno, Lipniczki – Koniczynka i Papowo Poniatówka”, które realizowane było w roku 2007.  Inwestycja realizowana była przez firmę ,,PEKUM”  z Torunia, na podstawie umowy z dnia 12 września 2007 roku, w kwocie 1.296.823,81 zł.  W ramach powyższej inwestycji powstało ponad 15 km sieci kanalizacyjnej, z której po zakończeniu projektu  zaczęło  korzystać 141 osób.

W grudniu 2009 r. zakończył się etap prac - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Turznie, Turzno - Kamionki Małe oraz wymiana sieci wodociągowej w Turznie. Przedsięwzięcie realizowane było przez firmę „PEKUM” z Torunia, na podstawie umowy z dnia 03.11.2008 r. w kwocie 4.726.248,64 zł. Po zakończeniu inwestycji powstało ponad 28 km sieci kanalizacyjnej (97 sztuk przepompowni przyzagrodowych), z której korzysta tysiąc sto trzydzieści osób.

W dniu 16 sierpnia 2010 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Łysomice, a Przedsiębiorstwem Inżynieryjnym „METOREX” Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 17 A, 87-100 Toruń, wyłonionym w przetargu nieograniczonym. Przedmiotem niniejszej umowy było wykonanie dwóch zadań:

  • ZADANIE I: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gostkowo i Folsąg w gminie Łysomice”,  na kwotę: 2.013.486,06 złotych brutto,
  • ZADANIE II: „Modernizacja ujęcia wody w Gostkowie – budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Świerczyny w gminie Łysomice”, na kwotę: 2.737.842,76 złotych brutto.

Łączna kwota zadania I, II wg umowy z wykonawcą to: 4.751.329,60 złotych

Pod koniec 2011 r. zakończono realizację ZADANIA I: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gostkowo i Folsąg w gminie Łysomice”. W ramach inwestycji powstało ponad 16 km sieci kanalizacyjnej (145 sztuk przyłączy – 52 grawitacyjne oraz 93 tłoczne), z której po zakończeniu projektu  ma możliwość  korzystać 653 osoby.

W roku 2013 zakończono budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Świerczyny w ramach ZADANIA II. Zamontowane zostały dwie studnie głębinowe o wydajności 60,5 m³/h (Q eksploatacyjne): 

  • Studnia nr 1 o głębokości 46,5 m i wydajności 36,2 m3/h
  • Studnia nr 2 o głębokości 47,5 m i wydajności 26,3 m3/h, co daje łącznie 60,5 m3/h.

Zawartość żelaza w wodzie surowej wynosi w granicach 5,62 do 2,78 mg/l, natomiast zawartość manganu w wodzie surowej w granicach 0,274 mg/l.

W procesie technologicznym uzdatniania wody przy jednostopniowej filtracji o szybkości 7,0 m3/hm2 , następuje redukcja żelaza i manganu do wymagających wskaźników tj.:

  • Żelazo 0,2 mg/l
  • Mangan 0,05 mg/l

Stacja pracuje w układzie dwustopniowego pompowania ze zbiornikami retencyjnymi o łącznej pojemności 300 m3 .

Stacja pracuje w systemie automatycznym, a praca monitorowana jest na bieżąco w Centrum Kontroli w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Gostkowie.

Stacja ta współpracuje z Centralnym ujęciem wody z lokalizacją w Gostkowie.

Dla włączenia pracy stacji do układu wodociągu gminnego, wybudowano sieć spinająco w miejscowości Rożankowo, o długości 2,23 km oraz sieć technologiczna łącząca studnię nr 1 i nr 2 o długości i 412,0 mb. Stacja posiada wszelkie decyzje dopuszczające do eksploatacji.

Podsumowując powyższe zadania wykonano:

  • 60 km sieci kanalizacji sanitarnej, z której korzysta 1924 osób
  • Wymieniono 2,74 km sieci wodociągowej z azbestowo – cementowej na PCV w Turznie.
  • Wybudowano stację uzdatniania wody w Świerczynach o wydajności 1.452 m3/dobę.

Projekt promowano w Telewizji Polskiej w programie SAMORZĄD. EU dnia 26.06.2013 r. oraz dwukrotnie w lipcu. Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia programu na stronie Telewizji Polskiej                                                                                                            http://www.tvp.pl/bydgoszcz/edukacja/samorzadeu/wideo/2606/11564081.

ZDJĘCIA Z REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ PONIŻEJ:

autor: Lidia Zwierowicz

Budowa stacji uzdatniania wody w Świerczynach

Budowa kanalizacji w miejscowości Gostkowo - Folsąg

Budowa kanalizacji w miejscowości Turzno

Promocja projektu na Dożynkach gminych w Wytrębowicach - wrzesień 2013

Promocja projektu na Dożynkach gminnych w Łysomicach wrzesień 2012r

Promocja projektu na Dożynkach gminnych w Świerczynkach wrzesień 2011r

Promocja projektu na Dożynkach gminnych w Turznie wrzesień 2010r

Promocja projektu na Dożynkach gminnych w Kamionkach Dużych wrzesień 2009r

Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
Anioły dla samorządowców
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń