Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 23.02.2016
Imieniny: Izabeli, Damiana, Romany

Treść


ZMIANY W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH W 2016R.

Z dniem 1 stycznia 2016r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, w ustawie z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym oraz w ustawie z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym, wynikające z ustawy z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2015r. poz. 1045):

  • Nie będą wydawane oraz doręczane podatnikom decyzje dotyczące podatku rolnego, podatku od nieruchomości, oraz podatku leśnego dla osób fizycznych jeżeli wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekraczałaby określonych na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru  (na 1 stycznia 2016 roku jest to kwota 6,10 zł). W takim przypadku zobowiązanie podatkowe nie powstaje – podatek nie jest należny.
  • Zmiana rat podatku rolnego, podatku od nieruchomości, oraz podatku leśnego. Gdy kwota podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, oraz łącznego zobowiązania pieniężnego nie przekroczy 100,00 zł, podatek ten musi zostać uregulowany przez podatnika jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Wobec powyższego gdy łączna kwota podatku nie przekroczy 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty - dla osób fizycznych to 15 marzec 2016r.  Jeżeli podatek przekroczy wyżej wskazaną kwotę to płatny jest  w czterech ratach:  do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Zmiany w podatku rolnym:

Nowe zasady przeliczania niektórych użytków rolnych do podatku rolnego:

  • Grunty rolne zabudowane – 1 ha fizyczny = 1 ha przeliczeniowy,
  • Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego,
  • Grunty pod stawami niezarybionymi – 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego,
  • Rowy – 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego,
  • Grunty, dla których nie można ustalić przelicznika – 1 ha fizyczny = 1 ha przeliczeniowy.

Zmiany w podatku leśnym:

  • Zniesiono preferencyjną stawkę podatku leśnego dla lasów ochronnych.
  • Wprowadzono łączne zobowiązanie pieniężne jako formy pobierania zobowiązania podatkowego, dotyczy to osób fizycznych, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego oraz jednocześnie w zakresie podatku rolnego lub podatku od nieruchomości.

< wstecz

Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
Podpisanie umowy na Projekt Solarny
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń