Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść

WYDAWANIE ODPISÓW Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI (POŚWIADCZENIE ZAMELDOWANIA, WYMELDOWANIA)


PODSTAWA PRAWNA  1. Ustawa z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz.960/
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 1997 r.Nr 133 poz. 883 . z późn. zmianami)
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.12.2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz.U. Nr 236, poz. 1999 /
4. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2000 r.Nr 86, poz. 960)

WYMAGANE DOKUMENTY  1. wniosek o wydanie odpisu ze zbioru ewidencji ludności
2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość

OPŁATA:  17,-zł - za zaświadczenie

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY  niezwłocznie, nie później niż 7 dni

TRYB ODWOŁAWCZY  zażalenie do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia

DOTATKOWE INFORMACJE  
zaświadczenie wydaje się tylko osobie zainteresowanej lub posiadającej urzędowo potwierdzone upoważnienie do jego odbioru

FORMULARZE 
 
brak

Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
Anioły dla samorządowców
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń