Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH ZE ZBIORÓW MELDUNKOWYCH, ZBIORU PESEL ORAZ EWIDENCJI WYDANYCH I UTRACONYCH DOWODÓW OSOBISTYCH

PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 1997 r. Nr 133,poz. 883 z pózn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.12.2002 r.. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych /Dz.U. Nr 236, poz. 1999 z późn. zm./
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia (Dz.U. Nr 62, poz. 564/
4. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 93, poz. 1071 z późn. zm./


WYMAGANE DOKUMENTY

1. wniosek o wydanie odpisu ze zbioru ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość

OPŁATA
4% kwoty najniższego wynagrodzenia za prace /obecnie 30,40 zł./ za wydanie zaświadczenia

OPŁATA W:
za wydanie zaświadczenia na konto urzędu

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
niezwłocznie, nie później niż 7 dni

TRYB ODWOŁAWCZY
zażalenie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia

DOTATKOWE INFORMACJE

zaświadczenie wydaje się tylko osobie zainteresowanej lub posiadającej urzędowo potwierdzone upoważnienie do jego odbioru,
wpłatę za zaświadczenie można dokonać na konto w Banku Spółdzielczym
w Łysomicach Nr 89 9511 0000 2002 0032 0267 0001, dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku o udostępnienie danych /§3 ust. 1 w/wym. rozporządzenia.

Pliki do pobrania
Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
Orlik w Gostkowie
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń