Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w ŁYSOMICACH za 2012 r.

Sieć bibliotek publicznych w gminie Łysomice w 2012 r. nie uległa zmianie, nadal funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach i jej 5 filii ,od miesiąca listopada 2011 r. uruchomiono także punkt filialny w Kamionkach Dużych.

W 2012 r. w bibliotekach gminnych zarejestrowano 1390 czytelników ( o 127 mniej niż w 2011 r. na co wpływ zapewne ma zmiana lokalizacji biblioteki głównej),wśród zarejestrowanych czytelników było :

  1. pracowników fizycznych :    139   tj. 10,00 %
  2. rolników :                            44   tj. 3,16 %
  3. pracowników umysłowych :  173   tj. 12,45 %
  4. studentów :                         32   tj. 2,30%
  5. młodzieży uczącej się :        759   tj. 54,61 %
  6. pozostali :                          243   tj. 17,48 % 

Młodzież do lat 15 stanowi 652 czytelników tj. 46,9 % ogółu czytelników.

W 2012 r. w bibliotekach wypożyczono : 25726 woluminów ( o 713 mniej niż w roku poprzednim) ,  czasopism nieoprawnych  1685( o 130 więcej niż w roku poprzednim) i 41 kaset VHS ( o 30 więcej niż w roku poprzednim). Statystyczny czytelnik wypożyczył 18 książek w ciągu roku.

Na miejscu udostępniono 989 książki ( wzrost o 160 udostępnień) i 550 egzemplarzy czasopism ( spadek o 252 udostępnień) .

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2012 r. wynosił 63.955 woluminów.

W 2012 roku  wycofano 431 książek głównie zniszczonych i zdezaktualizowanych.

     Stan księgozbioru wzrósł w 2012 r. o 1326 tomów książek i 9 audiobooków.

 W 2012 r. ze środków samorządu gminy zakupiono dla 6 bibliotek 1031 książek o łącznej wartości 19.215,11 zł ( wzrost o 4118,28 zł  i wzrost o 212 zakupionych książek w porównaniu z 2011 r.).

Średnia cena zakupionej książki wynosiła 18,70 zł .

W 2012 r. biblioteki gminy Łysomice otrzymały dotację z Ministerstwa Kultury na kwotę 5585 zł , za którą zakupiono 295 książek( o 72 woluminy więcej  niż w roku poprzednim ) .

W strukturze zakupów książek dominowała literatura dla dzieci 688 wol.( 51,9%),  dla dorosłych– 577 wol. (43,5%), inna 61 wol. ( 4,6 %).

Na prenumeratę czasopism w 2012 r. wydatkowano łącznie kwotę 7122,53 zł,

( o 1011,13 zł więcej niż w 2012 r., co wynika ze wzrostu cen gazet a nie kupna większej ilości tytułów) wydatki na prenumeratę czasopism dla poszczególnych filii w 2012r. kształtowały się następująco :

Biblioteka                           Tytuły                         Wydatki na prenumeratę

Łysomice                                 11                                              1756,10 zł

Turzno                                       9                                              1454,93 zł

Lulkowo                                    9                                                983,64 zł

Ostaszewo                                 7                                               1029,05 zł

Gostkowo                                  8                                                 978,61 zł

Zakrzewko                                 7                                                 920,20 zł

Razem                                     51                                              7 122,53 zł

GBP w Łysomicach w ramach akcji „Akademia Orange dla bibliotek” otrzymała z Fundacji Orange dotację na zwrot kosztów poniesionych na dostarczenia Internetu ( w okresie styczeń – lipiec 2012 r.) w kwocie 1695,60 zł, kolejny wniosek został złożony i zaakceptowany.

Z komputerów w 2012 r.  w bibliotece gminnej skorzystało 1005czytelników ( o 47 czytelników mniej  niż w roku poprzednim)  w tym ok.40 czytelników poszukiwało informacji, pozostali korzystali z komputerów w celach rozrywkowych. Komputery dla dzieci udostępnione są również w filiach : w Lulkowie, Gostkowie, Zakrzewku, Ostaszewie ,Turznie i punkcie filialnym w Kamionkach Dużych.

Czytelnicy bibliotek publicznych gminy Łysomice w 2012 r. brali udział w :

 powiatowym konkursie interpretacji wierszy dla uczniów kl. I i II ( dwa II miejsca),  konkursie ortograficznym „O pióro starosty powiatu toruńskiego” dla uczniów kl. III gimnazjum ,w powiatowym konkursie na wywiad  „Niezwyczajni są wśród nas” czytelnicy gminy Łysomice zdobyli II i  dwa III miejsca oraz wyróżnienie, w powiatowym konkursie  plastyczny pt. „Janusz Korczak – przyjaciel i opiekun dzieci” przedstawiciele gminy zdobyli II i III miejsce oraz 3 wyróżnienia ( w różnych kategoriach wiekowych, zgodnie z regulaminem przesłaliśmy 20 najlepszych prac)

Podstawą działalności biblioteki jest dopływ nowości książkowych ,dlatego bardzo nam zależy na zrozumieniu z Państwa strony, aby co roku przeznaczać na ten cel wystarczającą ilość środków finansowych.


 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w ŁYSOMICACH za 2010 r. 
 

Sieć bibliotek publicznych w gminie Łysomice w 2010 r. nie uległa zmianie, nadal funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach i jej 5 filii, odnotowano ponad 4-miesięczny okres nie funkcjonowania filii w Zakrzewku z powodu remontu.

W 2010 r. w bibliotekach gminnych zarejestrowano 1516 czytelników ( o 7 więcej niż w 2009 r.),wśród zarejestrowanych czytelników było :

1.     pracowników fizycznych :    137   tj. 9,04 %

2.     rolników :                                 43  tj. 2,84 %

3.     pracowników umysłowych :   141 tj. 9,30 %

4.     studentów :                               42  tj. 2,77 %

5.     młodzieży uczącej się :         980   tj. 64,64 %

 

6.     pozostali :                               173  tj. 11,41 %   

Młodzież do lat 15 stanowi 783 czytelników tj. 51,64 % ogółu czytelników.

W 2010 r. w bibliotekach wypożyczono : 25 985 woluminów ( o 2329  mniej niż w roku poprzednim) ,  czasopism nieoprawnych  1316( o 576 mniej niż w roku poprzednim) i 2 kaset VHS ( o 3 mniej niż w roku poprzednim). Statystyczny czytelnik wypożyczył 17 książek w ciągu roku.

Na miejscu udostępniono 584 książki ( spadek o 141 udostępnień) i 769 egzemplarzy czasopism ( spadek o 50 udostępnień) oraz 5 czytelników obejrzało filmy na wideo(dot. GBP)

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2010 r. wynosił 63.375 woluminów.

W 2010 . wycofano 1946  książek głównie zniszczonych i zdezaktualizowanych.

     Stan księgozbioru wzrósł w 2010 r. o 716 tomów.

W 2010r. ze środków samorządu gminy zakupiono dla 6 bibliotek 544 książki o łącznej wartości 11036,23 zł ( wzrost o 154,37zł  i  spadek o 249   zakupionych książek w porównaniu z 2009 r.) .

Średnia cena zakupionej książki wynosiła 20,28 zł, średnio każda z bibliotek otrzymała jedynie 90 nowych książek.

W 2010 r. biblioteki gminy Łysomice otrzymały dotację z Ministerstwa Kultury na kwotę 2921 zł , za którą zakupiono 172 książki( o 35 woluminów więcej  niż w roku poprzednim ) .

W strukturze zakupów książek dominowała literatura dla dzieci– 340 wol. (47,5%), literatura dla dorosłych 257 wol.( 35,9%), inna 119wol. ( 16,6 %)

Na prenumeratę czasopism w 2010 r. wydatkowano łącznie kwotę 6324,21 zł, wydatki na prenumeratę czasopism dla poszczególnych filii w 2010 r. kształtowały się następująco : 

Biblioteka    Tytuły    Wydatki na prenumeratę 

Łysomice        12                   1553,35 zł 

Turzno             9                    1007,00 zł 

Lulkowo         10                   1014,37 zł 

Ostaszewo       9                       972,49 zł 

Gostkowo        9                       938,21 zł 

Zakrzewko       8                       838,79 zł 

Razem            57                     6324,21 zł

Na prenumeratę czasopism w 2010 r. wydano o 278,79 zł mniej niż w roku poprzednim,w ramach oszczędności ograniczono ilość prenumerowanych tytułów.

Biblioteka w Łysomicach udostępnia czytelnikom następujące tytuły czasopism i gazet :

„Nowości”, „Gazeta Pomorska”, „Twój Styl”, „Poradnik domowy”, „Dziecko”, „Świerszczyk”, „Victor Junior”,”Victor Gimnazjalista”, „Cogito”, „Poradnik bibliotekarza”, „Biblioteka w szkole”, „Bibliotekarz”,  a także darowane przez czytelników : „Świat kobiety”, „Oliwia”,„Pani domu”, „Dziewczyna”, „Gala”, „Na żywo” i archiwalne numery„Podróże”. 

GBP w Łysomicach w ramach akcji „Akademia Orange dla bibliotek” otrzymała z fundacji Orange dotację na zwrot kosztów poniesionych na dostarczenia Internetu w kwocie 4981.31 zł 

Z komputerów w 2010 r.  w bibliotece gminnej skorzystało 1777 czytelników ( o 1453 czytelników mniej  niż w roku poprzednim)  w tym ok.40 czytelników poszukiwało informacji, pozostali korzystali z komputerów w celach rozrywkowych. Komputery dla dzieci udostępnione są również w filiach : w Lulkowie, Gostkowie, Zakrzewku, Ostaszewie  i Turznie. 

Czytelnicy bibliotek publicznych gminy Łysomice w 2010 r. brali udział w powiatowym konkursie interpretacji wierszy dla uczniów kl. I i II, konkursie wiedzy z j. polskiego dla uczniów kl. VI, konkursie ortograficznym „O pióro starosty powiatu toruńskiego” dla uczniów kl. III gimnazjum, konkursie na inscenizację inspirowaną Rokiem Chopinowskim.

W 2010 r. zakupiono wyjątkowo mało nowych książek, ze względu na konieczność oszczędności finansowych . Podstawą działalności biblioteki jest dopływ nowości książkowych ,ubiegły rok był najgorszy pod tym względem od wielu lat.

następna strona »

Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
25 lat Samorządu Gminy Łysomice
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń