Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść

Jesteś tutaj: 

Gostkowo, 12 stycznia 2016 r.

PROŚBA DO MIESZKAŃCÓW GMINY ŁYSOMICE

Gminny Zakład Komunalny z/s w Gostkowie prosi mieszkańców Gminy Łysomice o:

  1. Zabezpieczenie wodomierzy umieszczonych w nieogrzewanych pomieszczeniach oraz w innych miejscach, w których zainstalowany jest wodomierz, przed skutkami mrozów. Najprostsze działania jakie należy podjąć by nie doprowadzić da zamarznięcia instalacji i urządzeń wodociągowych to:
    a) zabezpieczenie pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze i urządzenia pomiarowe poprzez naprawę ubytków w ścianach, uszczelnienie drzwi i okien,
    b) zabezpieczenie wodomierzy izolacją cieplną, np. styropianem, pianką lub innym materiałem termoizolacyjnym nie chłąnącym wody,
    c) ocieplenie przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych przechodzące przez nieużywane i nieogrzewane pomieszczenia,
    d) zakręcenie zaworów odcinających, w przypadkach używania instalacji wodociągowej tylko w okresach letnich, po uprzednim odwodnieniu instalacji.
  2. Ograniczenie parkowania samochodów na chodnikach i jezdni, szczególnie w skupionej zabudowie mieszkaniowej, podczas i po intensywnych opadach śniegu, marznącego deszczu. Umożliwi to skuteczne i szybkie odśnieżanie i likwidowanie gołoledzi.

 

Kierownik Zakładu
Janusz Czaplewski


 

INFORMACJA

    W wyniku rozstrzygniętego konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Gostkowie z dniem 4 stycznia 2016 r. zatrudniony został p. Janusz Czaplewski .

Telefon kontaktowy do Kierownika GZK- 507-195-677


Gminny Zakład Komunalny
z/s w Gostkowie

INFORMACJA

W załączonych plikach znajduje się informacja o aktualnych cenach wody i ścieków, oraz aktualne wyniki badania wody.

 

Z poważaniem
z up.Kierownika Zakładu
Jolanta Jędrzejewska

 


 

Gostkowo, dnia 16.05.2014 r.


Gminny Zakład Komunalny
z/s w Gostkowie

 

I N F O R M A C J A 

 

Gminny Zakład Komunalny w Gostkowie informuje mieszkańców  LULKOWA, że od dnia 16.05.2014 r.  istnieje możliwość przyłączenie się do gminnej sieci kanalizacyjnej.

W związku z powyższym prosimy o kontakt z naszym zakładem w celu zgłoszenia chęci podłączenia oraz podpisania aneksu do umowy na odbiór ścieków.

Przyłączenie  się do sieci kanalizacyjnej należy bezwarunkowo zgłaszać do naszego zakładu w celu jego legalizacji i podpisania stosownych umów

Tel. Kontaktowe:

56 678 44 51 – zakład

507-017-865 -  inkasent Adam Kwapień

  

 

Z poważaniem
z up. Kierownika Zakładu
Jolanta Jędrzejewska


 

Gminny Zakład Komunalny w  GOSTKOWIE
87-148 Łysomice
na trasie drogi łączącej  Papowo Toruńskie z Turznem
  

Telefon  56 678 44 51         Fax  56 678 44 51

 

Podległe komórki organizacyjne : 

Oczyszczalnia ścieków Papowo -
Krystian 
Politowski

507-017-931

SUW Gostkowo - Marek Ozimek

507-195-583
56 678 44 51

Interesanci przyjmowani są w dni powszednie w godz. 7.30 – 14.00

Wszelkie sprawy związane z przyłączaniem się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy obowiązkowo uzgadniać z naszym zakładem.  S a m o w o l n e   wykonywanie przyłączy i pobór wody lub zrzut ścieków  traktowane jest jako wykroczenie przeciwko mieniu publicznemu, kradzież – jest czynem karalnym z mocy  Ustawy.
Petenci , którzy chcą uzyskać warunki ogólne i techniczne zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków proszeni są o skontaktowanie się telefoniczne z zakładem w celu ustalenia terminu , gdyż osoba wydająca warunki może przebywać służbowo w terenie.


Zgłoszenia dotyczące awarii wodociągowo-kanalizacyjnych należy podawać na n/w telefony:

Z-ca kierownika 507-195-583
Brygadzista wod-kan 507-017-931

 

Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
Otwarcie przedszkola w Papowie Toruńskim
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń