Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść


Niech Magiczna Moc Wigilijnego Wieczoru
Przyniesie Spokój I Radość.
Niech Każda Chwila Świąt Bożego
Narodzenia Żyje Własnym Pięknem,
A Nowy Rok Obdaruje Wszystkich
Pomyślnością I Szczęściem
Z Nadzieją Na Lepszy Nowy Rok…
Życzą:
Kierownik oraz Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach


Doceńmy wolontariuszy!

Bohaterowie drugiego planu – pomagają, organizują, odwiedzają, trzymają za rękę, czytają bajki, przynoszą zakupy, zbierają fundusze na pomoc potrzebującym – choć niezbędni, często pozostają w cieniu. Wolontariusze – bo o nich mowa – mają jednak swoje powiatowe święto. Właśnie teraz można zgłosić ich do konkursu na „Wolontariusza Roku Powiatu Toruńskiego”.

Starostwo Powiatowe w Toruniu już po raz czwarty ogłosiło konkurs, aby wyrazić podziękowania tym, którzy bezinteresownie działają na rzecz innych. Pokazywanie przykładów takiej aktywności przybliża mieszkańcom powiatu ideę wolontariatu i daje impuls do naśladowania pozytywnych wzorców. Warto więc zgłosić do konkursu tych, którzy w swoją społeczną pracę wkładają całe serce!

Komisja Konkursowa wybierze wolontariusza, który szczególnie wyróżnia się na tle innych. Przy ocenie zgłoszeń będzie brała pod uwagę zaangażowanie w pracę wolontariacką (w tym czas realizacji działań będących przedmiotem oceny), efekt społeczny wykonywanej pracy, częstotliwość i systematyczność działań, umiejętność współpracy oraz angażowania i zachęcania innych do pomocy, konsekwencję w realizacji działań oraz wytrwałość w pokonywaniu trudności.

Zgłoszenia Kandydatów do Konkursu zgłaszać mogą nie tylko instytucje publiczne i organizacje pozarządowe, ale także osoby prywatne. W tym przypadku konieczne jest potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym zaświadczyć. Nominowani do konkursu mogą być mieszkańcy powiatu toruńskiego działający na terenie powiatu, jak i poza nim oraz wolontariusze, którzy niezależnie od miejsca zamieszkania działają na terenie powiatu toruńskiego.

Kandydaci do tytułu mogą być zgłaszani w dwóch kategoriach wiekowych: do 18 lat oraz powyżej 18 lat, a w każdej kategorii zostanie wyłoniony Laureat oraz osoba wyróżniająca się.

Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu zgłoszeniowym. Regulamin oraz druk formularza do pobrania poniżej. Zgłoszenia wraz z załączoną dokumentacją (np. zdjęcia, prezentacje multimedialne, poświadczone kopie dokumentów, wycinki prasowe dokumentujące pracę wolontariusza) należy przesyłać w terminie do 20 listopada br. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Starostwo Powiatowe w Toruniu,
ul. Towarowa 4-6,
87-100 Toruń
z dopiskiem „Wolontariusz Roku…”.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania wolontariuszy, którzy wyróżniają się szczególną działalnością na rzecz innych osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego.

Izabela Kannenberg


Przykładem wielu gmin w  Polsce również Gmina Łysomice pod Patronatem Wójta Piotra Kowala przygotowała tzw." PUDEŁKA ŻYCIA".

" Pudełko życia” to akcja mająca na celu ułatwienie niesienia skutecznej pomocy
w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Głównie w sytuacji, kiedy ratownicy medyczni, lekarze, strażacy, czy pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej muszą szybko reagować, a brak kontaktu z poszkodowanym (będącym np. po wylewie czy udarze i mającym kłopoty z mówieniem) może dramatycznie opóźnić udzielenie pomocy.

Projekt zakłada umieszczenie wszystkich ważnych informacji o pacjencie w jednym miejscu. W pojemniku znajdować się będzie KARTA INFORMACYJNA wypełniona zgodnie
z instrukcją o danych pacjenta-mieszkańca, a więc: najważniejsze numery telefonów najbliższych, członków rodziny, których pragniemy poinformować, numer kontaktowy do opiekuna oraz inne ważne informacje dla służb ratowniczych (na co dana osoba choruje, na jakie leki jest uczulona, jakie leki przyjmuje). Można również umieścić wszelkie wypisy ze szpitali czy zaświadczenia lekarskie informujące o obecnym stanie zdrowia. 

„Pudełko życia” to opakowanie opatrzone specjalną naklejką, które powinno być ulokowane w łatwym do zlokalizowania miejscu, np. lodówce. 

Dlaczego lodówka? – łatwość odnalezienia - znajduje się w prawie w każdym domu, prawie zawsze w kuchni lub w przyległym pomieszczeniu. To oczywiście może być inne miejsce: szafka nocna, kredens – to Państwo decydujecie gdzie umieścicie swoje „pudełko”.

W zwykłym plastikowym pudełku z naklejką „Pudełko życia” ustawionym w lodówce, czy innym wybranym przez Państwa  miejscu umieszczona zostanie karta, na której wypisane zostaną najistotniejsze informacje dotyczące pacjenta. Lodówka, czy inne miejsce, w którym znajdzie się pudełko oznaczone będą naklejką podobną do tej na pudełku, co dla osoby udzielającej pomocy będzie sygnałem, że znajdują się w niej ważne informacje.

Pudełko może uratować życie każdemu, kto w chwili przyjazdu karetki nie jest w stanie podać podstawowych informacji o swojej chorobie, uczuleniach czy zażywanych lekach.

Pudełko życia przeznaczone jest dla osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych - zamieszkujących samotnie.

Pudełka, karty i naklejki dostępne są nieodpłatnie w:

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łysomicach, ul. Warszawska 19, 87-148 Łysomice.

Osoby zainteresowane mogą zgłosić się do Ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach :
7:30 - 15:15, we wtorki:  7:30 - 16:30.

Kierownik GOPS
Zofia Karpa

następna strona »

Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
Podpisanie umowy na Projekt Solarny
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń