Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść

Jesteś tutaj: 

 Zaprojektowanie i wykonanie remontu dróg
gminnych na terenie Gminy Łysomice wraz z sfinansowaniem przez wykup
wierzytelności wykonanych robót spłacanych przez Gminę przez okres 10 lat
z rocznym okresem karencji

Dnia 26 lipca 2010 roku została zawarta Umowa, pomiędzy Gminą Łysomice reprezentowaną przez Wójta Gminy oraz Skarbnika Gminy, a Zakładem Drogowo – Budowlanym S.C. Wilczyński & M. Wilczyński z m. Rogowo.   
Przedmiotem niniejszej umowy było „Zaprojektowanie i wykonanie remontu dróg gminnych na terenie Gminy Łysomice wraz z sfinansowaniem przez wykup wierzytelności wykonanych robót spłacanych przez Gminę przez okres 10 lat z rocznym okresem karencji”.  Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi 4 miesiące od dnia podpisania umowy wraz z protokolarnym bezusterkowym odbiorem kompletnego przedmiotu zamówienia.
Wartość robót wynosi : 1.949.880,25 złotych.   
 
Przedmiot zamówienia polega na zaprojektowaniu i wykonaniu remontu n/w dróg gminnych:
- ul. Dworcowej w Papowie Toruńskim  - o długości ca 1000mb i szerokości 4,5 mb;
- ul. Zacisze w Turznie  – o długości ca 200mb i szerokości 4,5 mb;  
- ul. Długiej w Łysomicach – o długości ca 300 mb i szerokości 4,5 mb;
- ul. Klonowej w Łysomicach – o długości ca 280 mb i szerokości 4,5 mb;
- ul. Grabowej w Łysomicach – o długości ca 170 mb i szerokości 4,5 mb;
- ul. Akacjowej w Łysomicach -o długości ca 280 mb i szerokości 4,5 mb;
- drogi w Lulkowie - o długości ca 500 mb i szerokości 4,5 mb; 
- drogi w Świerczynkach - o długości ca 465 mb i szerokości 4,5 mb
autor: Lidia Zwierowicz, data: 12.08.2010

Prace drogowe zostały wykonane zgodnie z umową. Jedynie w Łysomicach, ze względów warunków pogodowych, nie wykonano jeszcze utwardzenia poboczy w pasie drogowym i połączeń jezdni ulic Akacjowej i Klonowej z ulicą Długą. Gdy tylko zmienią się warunki pogodowe (bliżej wiosny) prace na ulicach w Łysomicach również zostaną zakończone.

autor: L. Zwierowicz, data: 02.02.2011
Remont ulicy Zacisze w Turznie 31.01.2011

następna strona »

Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
Otwarcie przedszkola w Papowie Toruńskim
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń