Urząd Gminy Łysomice

Strona główna Struktura serwisu Wyślij wiadomość
Dziś jest: 10.02.2016
Imieniny: Jacentego, Elwiry, Jacka

Treść

Jesteś tutaj: 

 

Stypendia Samorządu Gminy Łysomice

         Podczas sesji Rady Gminy Łysomice w dniu 22 grudnia br. po raz pierwszy w historii gminy zostały wręczone stypendia Samorządu Gminy Łysomice, ustanowione uchwałą Nr XIV/81/2015 z dnia 9 listopada 2015r., określającą szczegółowe warunki ich przyznawania.
Na podstawie tej uchwały uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych mogli do dnia 15 grudnia tego roku składać wnioski o przyznanie stypendium za osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2014/2015.
Do wyznaczonego terminu wpłynęło 5 wniosków następujących uczniów:
- Wiktoria Marcelina Boniek,
- Weronika Grzęda,
- Patrycja Klamczyńska,
- Agata Beata Kożuchowska,
- Damian Byblewski.

Komisja powołana przez Wójta Gminy do weryfikacji oraz oceny formalnej wniosków, uznała, iż 4 uczennice spełniły kryteria do otrzymania stypendium, natomiast uczeń Damian Byblewski rekomendowany został do nagrody rzeczowej za wyróżniające wyniki w nauce.
Inspektor ds oświaty i sportu Magdalena Kwaśniewska przybliżyła radnym, gościom oraz osobom obecnym na sesji osiągnięcia w nauce poszczególnych uczniów, którzy następnie z rąk Wójta Gminy, Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łysomice odebrali dyplomy stypendialne oraz nagrodę.

Stypendium Samorządu Gminy Łysomice otrzymały:

Wiktoria Marcelina Boniek, zamieszkała w Papowie Toruńskim w roku szkolnym 2014/2015 była uczennicą Społecznej Szkoły Stowarzyszenia Edukacja w Toruniu. W poprzednim roku szkolnym uzyskała tytuł laureata konkursu przedmiotowego z biologii, a także wyróżnienie w konkursie międzynarodowym Kangur oraz III miejsce w wojewódzkim konkursie pod nazwą Liga Zadaniowa. Średnia ocen na świadectwie Wiktorii wyniosła 5,20 oraz uzyskała ocenę wzorową zachowania. Wiktoria pobiera obecnie naukę w IV LO w Toruniu.

Weronika Grzęda, mieszkanka Wytrębowic, w poprzednim roku szkolnym uczęszczała do Gimnazjum nr 11 im. Stefana Banacha w Toruniu. Po etapie wojewódzkim konkursu z języka polskiego oraz języka angielskiego otrzymała dwa tytuły laureata konkursu przedmiotowego oraz uzyskała średnią ocen 5,44 i wzorowe zachowanie. W tym roku szkolnym Weronika uczęszcza do I LO w Toruniu.

Patrycja Klamczyńska, zamieszkała w Lulkowie, w roku szkolnym 2014/2015 była uczennicą Szkoły Podstawowej w Świerczynkach. Została finalistką konkursu przedmiotowego z języka polskiego. Na świadectwie szkolnym może poszczycić się średnią ocen 5,50 oraz wzorowym zachowaniem. Patrycja obecnie uczęszcza do Zespołu Szkół nr 1 w Łysomicach.

Agata Beata Kożuchowska, mieszkanka Łysomic jest absolwentką Gimnazjum Akademickiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie na koniec klasy III gimnazjum osiągnęła średnią ocen 5,65 oraz wzorową ocenę zachowania.
Agata w roku szkolnym 2014/2015 uzyskała tytuł laureata konkursu przedmiotowego z chemii oraz laureata konkursu przedmiotowego z języka francuskiego. Warto również nadmienić, iż w I klasie gimnazjum została laureatką konkursu przedmiotowego z języka polskiego, a w klasie II laureatką konkursu przedmiotowego z biologii oraz finalistką konkursu przedmiotowego z języka francuskiego. W obecnym roku szkolnym Agata realizuje obowiązek szkolny w Liceum Akademickim w Toruniu.

Nagrodę rzeczową otrzymał:

Damian Byblewski, zamieszkały w Łysomicach w poprzednim roku szkolnym był uczniem Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1 w Łysomicach, którą ukończył ze średnią ocen 5,0 oraz bardzo dobrą oceną zachowania.
Damian uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego z matematyki, a także zajął III miejsce w Lidze Zadaniowej dla klas VI. Zdobył również w ubiegłym roku wyróżnienie w konkursie Kangur Matematyczny.
Obecnie Damian jest uczniem Gimnazjum nr 1 w Łysomicach.

Stypedystom serdecznie gratulujemy oraz życzymy kolejnych sukcesów w nauce i spełnienia marzeń.

autor: Magdalena Kwaśniewska, data: 2015-12-22
Sesja Rady Gminy Łysomice- 22 grudnia 2015 r.
Stypendium Samorządu Gminy Łysomice dla Wiktorii Marceliny Boniek
Stypendium Samorządu Gminy Łysomice dla Weroniki Grzędy
Stypendium Samorządu Gminy Łysomice dla Patrycji Klamczyńskiej
Stypendium Samorządu Gminy Łysomice dla Agaty Beaty Kożuchowskiej
Nagroda dla Damiana Byblewskiego za wyróżniające wyniki w nauce

 

Stypendia naukowe dla uzdolnionych uczniów

Szanowni Państwo,

W dniu 9 listopada 2015r. w trakcie obrad uroczystej sesji Rady Gminy Łysomice podjęte zostały dwie uchwały:
1. Uchwała Nr XIV/80/2015 w sprawie Programu Stypendialnego wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży z terenu Gminy Łysomice,
2. Uchwała  Nr XIV/81/2015  w sprawie szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionej młodzieży z terenu Gminy Łysomice.

Pierwsza z uchwał zakłada powstanie Programu Stypendialnego, którego celem jest wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży, uczącej się w szkołach podstawowych, gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych, zamieszkałych  na terenie Gminy Łysomice. Wsparcie uczniów odbywać się będzie poprzez udzielenie im pomocy finansowej w formie stypendiów za wybitne osiągnięcia naukowe.
Druga z podjętych uchwał określa szczegółowe warunki przyznawania tychże stypendiów dla zdolnych uczniów, którzy:

1) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania i uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, co najmniej:
a) 5,20- w przypadku uczniów szkół podstawowych,
b) 5,00 –w przypadku uczniów szkół gimnazjalnych,
c) 4,80 –w przypadku szkół ponadgimnazjalnych,
2) spełnili co najmniej jedno z poniżej wymienionych kryteriów:
a) uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub tytuł laureata konkursu przedmiotowego przynajmniej o zasięgu wojewódzkim, zwalniający ze sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej lub z części egzaminu gimnazjalnego,
b) uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, zwalniający z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,
c) uzyskali tytuł laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady tematycznej związanej z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, zwalniający z etapu pisemnego egzaminu zawodowego.

Uchwała Nr XIV/81/2015 będzie obowiązywać od dnia 3 grudnia 2015r. i obejmie uczniów, którzy uzyskali w/w osiągnięcia w roku szkolnym 2014/2015.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią uchwał oraz składania wniosków przez osoby spełniające kryteria do otrzymania stypendium, w terminie od 3 grudnia 2015r. do 15 grudnia 2015r.

Dodatkowych  informacji udziela Magdalena Kwaśniewska, inspektor ds. oświaty i sportu w Urzędzie Gminy Łysomice, te. 56 678 32 22 wew.39.

autor: Magdalena Kwaśniewska, data: 2015-11-23

 

Sobota z filmem

       W sobotę 14 listopada br. dzieci z Gminy Łysomice wraz z opiekunami miały okazję obejrzeć film „Piotruś. Wyprawa do Nibylandii”, inspirowany powieścią pisarza Jamesa M. Barrie. Książka "Piotruś Pan" należy do kanonu arcydzieł literatury dziecięcej. Projekcja filmu odbyła się w Toruniu, gdzie po seansie i spacerze po toruńskiej starówce nadszedł czas na wspólny posiłek i lody.

 

autor: Magdalena Kwaśniewska, data: 2015-11-15

następna strona »

Witamy na portalu społecznościowym Facebook profil Urzędu Gminy Łysomice

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć
Przebudowa ulicy Leśnej w Papowie Toruńskim – Osieki
Ankieta
Polecamy
ePUAP
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD)
Poza Toruń